Prejsť na obsah
Ateliér Pauliny /Hrašková /Vošková

Zadanie AT v zimnom semestri šk. roku 2020/2021

 

pripravujeme a včas sprístupnime !!!

 

pozn. heslo k rar. súborom majú k dispozícii len študenti ateliéru Obnovy architektonického dedičstva