Prejsť na obsah
Ateliér Pauliny /Hrašková /Vošková

Zadania ateliéru pre šk. rok 2021/2022, zimný semester

Ateliér VIII (4. roč.),  Ateliér I (5.roč.), Ateliér III (6.roč.),

Súčasťou absolvovania ateliéru je týždenné sústredenie z tvorby v Banskej Štiavnici