Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher

(Nielen) Kúpele Sliač

(Zdroj: http://digitalna.kniznica.info/zoom/28406/view)

Aktuálny akademický rok 2021/22 budeme v našom Vertikálnom ateliéri riešiť opäť jednu ťažiskovú tému. Tohtoročná téma je venovaná známym slovenským kúpeľom Sliač. Ale nielen priamo kúpeľom.

Kúpele zažili mimoriadny rozvoj v medzivojnovom období, kedy okrem zaujímavých funkcionalistických objektov bol navrhnutý aj urbanistický koncept pre Sliač, ktorý nebol v plnom rozsahu nikdy zrealizovaný. Kúpele - to nikdy nebola len terapia pre telo, ale aj oddych pre dušu, kultúra a celkový relax. V období po roku 1945 boli kúpele ďalej rozvíjané, pribudli interiérové riešenia zo 70.-80. rokov, ktoré prežívajú až do súčasnosti. Začala sa realizácia ďalších objektov v  rámci kúpeľného areálu, niektoré boli zrealizované, niektoré ostali nedokončené a po roku 1989 nadobudli podobu ruín. Po roku 1989 kúpele len zložito nachádzajú svoju bývalú slávu a novú identitu.

Kúpele sú situované v zaujímavom prírodnom prostredí medzi mestami Zvolen a Banská Bystrica. Pre ich vzkriesenie bude potrebné okrem vlastných kúpeľov a riešenia zaujímavých objektov v kúpeľnom areáli zapojiť do riešenia aj mesto Sliač, s presahom k susediacej kúpeľnej obci Kováčová. Zároveň, ak majú byť kúpele do budúcnosti životaschopné, bude potrebné využiť potenciál okolia a okolitej prírody, priniesť víziu pre celú oblasť.

V našom Vertikálnom ateliéri je okrem hlavnej témy možné riešiť aj individuálne zadanie, pokiaľ bude dobrým impulzom pre zaradenie k hlavnej téme. Preferujeme riešenie architektonických súťaží, či už študentských alebo verejných. O individuálnom zadaní budeme so študentmi komunikovať v rámci prihlasovania do Vertikálneho ateliéru.

Zadanie bolo tvorené aj na základe nadviazanej spolupráce s miestnou samosprávou a ich požiadavkou pre revitalizáciu areálu a mesta. Areál vrámci úvodu semestra spoločne aj navštívime :)

Viac sa dozviete na prezentácii Vertikálneho ateliéru Schleicher 13.09.2021 približne o 11:20. Tešíme sa na Vašu účasť a nový pohľad na vec.

(Zdroj: https://www.sliac.sk/fotogaleria/-fotografie-mesta-sliac-historia-.html)