Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher


Na brehu; Budeme riešiť promenádu pri Dunaji a biele miesta na bratislavskom nábreží, ktoré čakajú na Váš pohľad. Pôjde o lokality v bezprostrednom kontakte na Dunaj alebo s úzku väzbou na rieku. Na pravom brehu opäť ožíva Lido, ktoré bude témou podrobnejšieho návrhu.

Pre jednotlivé ročníky vertikálneho ateliéru sú pripravené zadania zodpovedajúce náplni jednotlivých semestrálnych ateliérových tvorieb.

Štvrtáci budú riešiť v modulovom ateliéri M2 občiansku alebo polyfunkčnú budovu s bývaním podľa ich vlastných preferencií. Po prvotnej analýze záujmového územia a hľadaní fenoménu jednotlivých bielych miest detailne navrhnú svoje múzeum, galériu, kunsthalle, kultúrne centrum, polyfunkčnú budovu a pod. v nimi zvolenej polohe.

Piataci a šiestaci budú riešené územie analyzovať vo väčšej mierke, ťažiskovou lokalitou návrhu bude bratislavské Lido na petržalskej strane Dunaja. Nové Lido je územím, ktoré by v budúcnosti malo spojiť bývanie, prácu a relax, priniesť dostatok zelene a byť v úzkom kontakte na centrum mesta, malo by byť jeho rozšírením. V novom Lide je priestor pre zaujímavé občianske stavby – múzeum, divadlo, koncertnú sálu a pod. ktoré budeme riešiť v ďalšom semestri. V súvislosti s Lidom sa uvažuje aj o umiestnení dôležitého kultúrneho a kongresového objektu. Zadanie Ateliéru II je vhodné aj pre zahraničných študentov z programu Erasmus+

Na brehu – to znamená jednu ťažiskovú tému s fenoménom Dunaja, vody a jej interakcie s mestom. Rovnako – v prípade, že vidíte podobne silný potenciál v rieke vo Vašom meste, je možné zaradiť do riešenia ateliéru aj Vašu rieku. Možné je aj riešenie súťaže s fenoménom vody.

Tešíme sa na Váš pohľad na vodu :-)

Lido kolorizované © Ivor Šihran© Ivor Švihran