Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský /Šimkovič

NOVÉ TRNAVSKÉ MÝTO

Postupným rozrastaním centra mesta sa jeho plnohodnotnou súčasťou začínajú stávať aj lokality, doteraz rastúce len rastom solitérov. Možno najvypuklejším príkladom je širší priestor Trnavského mýta, siahajúci od Karadžičovej ulice cez bývalú stanicu konskej železnice, objekt tržnice a Istropolisu až po uvažovanú železničnú stanicu Filiálka. Spolu tak vytvárajú silný polyfunkčný mestský uzol, ktorý je súčasne aj možným stredom celej mestskej časti Nové Mesto, ktorá má stanicu konskej železnice vo svojom znaku. Predstava dobudovania tohto priestoru je ústredným zadaním pre všetky ročníky, či už ako spoločné urbanistické zadanie, alebo aj ako riešenie ťažiskových alebo zaujímavých architektúr.  

Doplnkové čiastkové témy - vlastný výber témy študentom alebo aktuálna študentská súťaž približne v období zimného semestra.