Prejsť na obsah
Ateliér Šíp /Varga

Virtuálny prieskum "Dreveného atelieru" Vam predstavuje práce študentov a študentiek na témy:

Polyfunkčný areál Bazová 

Témou ateliérových prác bola revitalizácia bývalého areálu technických služieb na Bazovej ulici v Bratislave.
Rozľahlý pozemok v atraktívnej polohe má potenciál stať sa kultúrnym centrom mesta, kde dochádza ku
koncentrácií talentov, firiem a inštitúcií, k ich vzájomnému dialógu, spolupráci a rozvoju. V rámci tohto
priestoru bude pokrytá široká škála potrieb obyvateľov mesta, od bývania, cez vzdelávanie, až po možnosti
aktívneho trávenie voľného času. Súčasťou lokalitného programu bola revitalizácia (prestavba, dostavba)
existujúcich dielenských hál pre potreby mestských verejných a vzdelávacích inštitúcií MIB - Metropolitný
inštitút Bratislava, CAMP - Centrum architektúry a mestského plánovania, nový Archív mesta
Bratislava a GIB - Generálny investor Bratislava, ďalej pre výstavy, predstavenia a ďalšie podujatia.
Súčasťou zadania je aj návrh novostavby bloku mestských bytov a návrh budovy Archívu mesta Bratislava.
Východiskom udržateľnosti objektov je popri elementárnych energeticky úsporných, či sociálnych princípoch
architektonickej tvorby, použitie drevených konštrukcií. 

Radnica ČUNOVO
Témou záverečnej bakalárskej práce bol návrh novej radnice v obci Čunovo na území areálu súčasnej radnice.
Pôvodná budova radnice sa zachováva a mení svoju funkciu. Návrh novej radnice zahrňuje okrem úradnej časti
pre občanov aj svadobnú sieň.

 

:  Polyfunkčný areál 

   B A Z O V Á                      

 : Jozef BORÁK
 : 5. ročník

:  Polyfunkčný areál 

   B A Z O V Á                      

 : Peter MINÁRIK
 : 5. ročník

:  Polyfunkčný areál

   B A Z O V Á                   

 : Patrícia HOCHELOVÁ
 : 5. ročník

:  Polyfunkčný areál

   B A Z O V Á                     

 : Matej KREMPASKÝ
 : 5. ročník

:  Polyfunkčný areál

   B A Z O V Á                      

 : Michaela ŠOBÁŇOVÁ
 : 5. ročník

: Polyfunkčný areál 

  B A Z O V Á                     

 : Lucia HRDLOVIČOVÁ
 : 6. ročník, DP

:  Polyfunkčný areál

   B A Z O V Á                      

 : Romana HORSKÁ
 : 6. ročník, DP

: Radnica ČUNOVO             

 : Katarína MARUŠICOVÁ
 : 4. ročník, Bc.

: Radnica  ČUNOVO         

 : Dajana MARŠOVSKÁ
 : 4. ročník, Bc.

: Radnica ČUNOVO             

: Simona PITOŇÁKOVÁ
: 4. ročník, Bc.

Ďalej obrázky z obhajob a pod. ...