Prejsť na obsah
Ateliér Šíp /Varga

Virtuálny prieskum "Dreveného atelieru" Vam predstavuje práce študentov a študentiek na témy:

Metropolitné inovačné centrum Bazová

V spolupráci s metropolitným inštitútom Bratislava (MIB) bol v urbanistických návrhoch riešený areál
technických služieb na ulici Bazová spolu s okolitými blokmi vymedzenými ulicami Karadžičova,
Záhradnícka a Svätoplukova. 

Administratívna budova Palma

V spolupráci so spoločnosťou Corwin bola navrhovaná administratívna budova v bývalom priemyselnom
areály Palma v Bratislave. Práca bola zameraná na použitie drevených nosných konštrukcií v kontexte
možností aktuálnej výstavby v zahraničí. 

 

 : Metropolitné inovačné         centrum       B A Z O V Á

 : Jozef BORÁK
 : 5. ročník

 : Administratívna budova                 P A L M A               

 : Viktória BRETTSCHNEIDEROVÁ
 : 6. ročník

: Metropolitné inovačné         centrum       B A Z O V Á

 : Patrícia HOCHELOVÁ
 : 5. ročník

: Metropolitné inovačné         centrum       B A Z O V Á

 : Romana HORSKÁ
 : 6. ročník

: Metropolitné inovačné         centrum       B A Z O V Á

 : Lucia HRDLOVIČOVÁ
 : 6. ročník

: Metropolitné inovačné         centrum       B A Z O V Á

 : Karina HUMAJOVÁ
 : 6. ročník

: Metropolitné inovačné         centrum       B A Z O V Á

 : Michaela KLAMPÁROVÁ
 : 5. ročník

: Administratívna budova                 P A L M A 

 : Karolína KOLLÁROVÁ
 : 4. ročník

: Administratívna budova                 P A L M A 

 : Dajana MARŠOVSKÁ
 : 4. ročník

: Administratívna budova                 P A L M A 

 : Katarína MARUŠICOVÁ
 : 4. ročník

: Metropolitné inovačné         centrum       B A Z O V Á

 : Peter MINÁRIK
 : 5. ročník

: Administratívna budova                 P A L M A 

 : Simona PITOŇÁKOVÁ
 : 4. ročník

Ďalej obrázky z obhajob a pod. ...