Prejsť na obsah
Ateliér Sopirová /Bašová

ARCHITEKTÚRA SÍDLO KRAJINA

Virtuálny prieskum ZS 2021/22

prajeme príjemný virtuálny prieskum ateliérových prác zo ZS 2021/22

MILETIČKA Trhovisko

Zuzana Chamulová / 4. ročník

https://drive.google.com/file/d/1-g8RUrCuy5epDxH4Q44mrX7Q9ywv5L_1/view

Martina Maďarčíková / 4. ročník

https://drive.google.com/file/d/1278vtUhoOsxY_V2GkHpS-ZNXkmhC-ZDO/view

Alexandra Nichtová / 4. ročník

https://drive.google.com/file/d/1pYi4R1GuXtJM5dFLtjt2oTubO1LtXUQ3/view

Bratislava Ružinovská rozvojová os

bc. Ján Frivaldský / 5. ročník

https://drive.google.com/file/d/1bZ8fHVX3QFJezoXpVkTFpDfruHCBbUPi/view

bc. Gabriela Olejníková / 5. ročník

https://drive.google.com/file/d/19GHGgW8ycYnAS0ec9TL6Ml7D0mj6uCd2/view

bc. Bronislava Kajanová / 6. ročník

https://drive.google.com/file/u/2/d/1nIQSYU4ohdL5sUsWzDFM63HxL6c8Q7MY/view?usp=drive_web

Ing. Zuzana Šišková / 6. ročník

https://drive.google.com/file/d/1XySd0VateCrLdjFjsnuyO84u1dyAeVD1/view

 Ing. Martina Šverhová / 6. ročník

https://drive.google.com/file/d/1mvW3nUxhlZMn2x-PhH5OjaqN7ghssUH9/view

Ing. Mária Vavrová / 6. ročník

https://drive.google.com/file/d/195SggcSUvAe9o52gVWHZfjkUaBg-9Ae3/view

bc. Jesica Žovinová / 6. ročník

https://drive.google.com/file/d/1-cUdOAxpamEvaCQAqBex48wvGyAP4k84/view

Urbanistická štúdia obytnej zóny - Záhorská Bystrica

Simona Mrázová  / 4. ročník

https://drive.google.com/file/d/1cUuR-qqI740_cYqoVqyJ6ZMmX290H2eu/view

Letný semester 2021/22

Popis zadaní pre letný semester 2021/22  nájdete v sekcii zadanie.

Aktuálny zoznam študentov - stav naplnený:

4. ročník:

    Martina Maďarčíková, Zuzana Chamulová, Simona Mrázová, Alexandra Nichtová, Tereza Pádejová,

    Hana Horváthová, Katarína Holá

5. ročník:

    bc. Gabriela Olejníková, bc. Ján Frivaldský

6. ročník: 

     Ing. Martina Šverhová, Ing. Zuzana Šišková, Ing. Mária Vavrová, bc. Bronislava Kajanová, 

     bc. Jesica Žovinová 


Virtuálny prieskum LS 2020-21
 

Postre 2020-21 LS

https://classroom.google.com/c/MTY3MzY4Nzc2MzM0/a/MzUxMzMwMDQ4Mjk2/submissions/by-status/and-sort-name/done

Virtuálny prieskum ZS 2020-21

https://classroom.google.com/c/MTY3MzY4Nzc2MzM0/a/MjQ3NzIyMzU2ODE5/submissions/by-status/and-sort-name/done

Postre 2020-21 ZS 

VAT Obhajoby AT 2020-21

 

Tvorba orientovaná na symbiózu architektonického, urbánneho a prírodného prostredia

Ambíciou vertikálneho ateliéru je vzdelávať študentov tak, aby ich návrhy boli kreatívne, efektívne, humánne a udržateľné.

Nosné témy ateliéru sú zamerané na:

  • návrh urbánnych štruktúr, verejných priestorov a architektúry,
  • obnovu alebo recyklácia devastovaných území a objektov,
  • dotváranie parkovej a krajinnej architektúry.

Koncepcia výuky vo vertikálnom ateliéri je sústredená na previazanosť zadaní rôznych ročníkov, s cieľom komplexného vnímania priestoru, ídeovej kontinuity a tematickej nadväznosti od urbanistickej zonálnej dimenzie, cez verejný priestor až po architektúru objektov, s presahom do parkovej a krajinnej architektúry. Absolventi ateliéru nadobudnú vedomosti, zručnosti a skúsenosti v mierkach architektonických, urbanistických aj krajinárskych.

Cieľ ateliéru - podporovať profesionálny rast študentov, rozvíjať kreativitu, formovať ich individuálne názory a súčasne zabezpečiť tímovú spoluprácu.

Vzdelávanie, tvorivý proces a spoločné odborné diskusie vo vertikálnom ateliéri zabezpečuje skúsený tím architektiek s dlhoročnou praxou, pod vedením doc. Alžbety Sopirovej, doc. Silvie Bašovej, v spolupráci s internými krajinárkami Evou Putrovou a Katarínou Gécovou a architektkou Beatou Polomovou. Súčasťou konzultácií sú prizvaní externí špecialisti z architektonickej praxe a samosprávy, ktorí ponúkajú interdisciplinárny pohľad na riešenú problematiku. Tím ateliéru vytvára tvorivé prostredie, s dobrou atmosférou a prirodzenou vzájomnou komunikáciou.

Práca študentov nášho ateliéru bola za dva roky ocenená nomináciu na Cenu prof. Lacku za najlepšiu diplomovú prácu -  David Repiský (2019/20), postupom do celoštátneho kola o Cenu prof. Lacku za najlepšiu diplomovú prácu - Ivona Kožehubová  (2020/21),  Cenou doc. Kodoňa – Dominika Svobodová (2019/20), Odmenou doc. Kodoňa Ivona Kožehubová - Mário Pavlík (2019/20) a Odmenou doc. Kodoňa Veronika Volková (2020/21).

Témy zadaní pre akademický rok 2021-22 

Milí študenti,
v zimnom semestri 2021/22 máme možnosť prijať 14 študentov.

Termín prihlasovania 1. kola je 14.09. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. výlučne cez AIS ( cez predmety ateliérovej tvorby) k nášmu tímu VA Sopirová_Bašová.

Kontaktná adresa: alzbeta.sopirova@stuba.sk

Témy ateliérových prác sú uvedené v zadaní.

 

Práca ateliéru - konzultácie, diskusie, obhajoby

 

Úspechy ateliéru v rokoch 2019-2021