Prejsť na obsah
Ateliér Sopirová /Bašová

ARCHITEKTÚRA SÍDLO KRAJINA

Aktuálny zoznam prijatých študentov do nášho tímu pre akad. rok 2021-22 / ZS:

4. ročník - AT VII

    Martina Maďarčíková - Zuzana Chamulová - Simona Mrázová - Alexandra Nichtová - Denisa Puklušová

5. ročník - ATI (2_ATI_AU)

    bc. Gabriela Olejníková - bc. Ján Frivaldský

6. ročník - ATIII (2_AT3_2, 2_AT3_U, 2AT3_UX)

     Ing. Martina Šverhová - Ing. Zuzana Šišková - Ing. Mária Vavrová - bc. Bronislava Kajanová -

     bc. Monika Zacková - bc. Jesica Žovinová 

V našom tíme máme ešte 1 voľné miesto pre študentov 5. ročnika.


Virtuálny prieskum LS 2020-21
 

Postre 2020-21 LS

https://classroom.google.com/c/MTY3MzY4Nzc2MzM0/a/MzUxMzMwMDQ4Mjk2/submissions/by-status/and-sort-name/done

Virtuálny prieskum ZS 2020-21

https://classroom.google.com/c/MTY3MzY4Nzc2MzM0/a/MjQ3NzIyMzU2ODE5/submissions/by-status/and-sort-name/done

Postre 2020-21 ZS 

VAT Obhajoby AT 2020-21

 

Tvorba orientovaná na symbiózu architektonického, urbánneho a prírodného prostredia

Ambíciou vertikálneho ateliéru je vzdelávať študentov tak, aby ich návrhy boli kreatívne, efektívne, humánne a udržateľné.

Nosné témy ateliéru sú zamerané na:

  • návrh urbánnych štruktúr, verejných priestorov a architektúry,
  • obnovu alebo recyklácia devastovaných území a objektov,
  • dotváranie parkovej a krajinnej architektúry.

Koncepcia výuky vo vertikálnom ateliéri je sústredená na previazanosť zadaní rôznych ročníkov, s cieľom komplexného vnímania priestoru, ídeovej kontinuity a tematickej nadväznosti od urbanistickej zonálnej dimenzie, cez verejný priestor až po architektúru objektov, s presahom do parkovej a krajinnej architektúry. Absolventi ateliéru nadobudnú vedomosti, zručnosti a skúsenosti v mierkach architektonických, urbanistických aj krajinárskych.

Cieľ ateliéru - podporovať profesionálny rast študentov, rozvíjať kreativitu, formovať ich individuálne názory a súčasne zabezpečiť tímovú spoluprácu.

Vzdelávanie, tvorivý proces a spoločné odborné diskusie vo vertikálnom ateliéri zabezpečuje skúsený tím architektiek s dlhoročnou praxou, pod vedením doc. Alžbety Sopirovej, doc. Silvie Bašovej, v spolupráci s internými krajinárkami Evou Putrovou a Katarínou Gécovou a architektkou Beatou Polomovou. Súčasťou konzultácií sú prizvaní externí špecialisti z architektonickej praxe a samosprávy, ktorí ponúkajú interdisciplinárny pohľad na riešenú problematiku. Tím ateliéru vytvára tvorivé prostredie, s dobrou atmosférou a prirodzenou vzájomnou komunikáciou.

Práca študentov nášho ateliéru bola za dva roky ocenená nomináciu na Cenu prof. Lacku za najlepšiu diplomovú prácu -  David Repiský (2019/20), postupom do celoštátneho kola o Cenu prof. Lacku za najlepšiu diplomovú prácu - Ivona Kožehubová  (2020/21),  Cenou doc. Kodoňa – Dominika Svobodová (2019/20), Odmenou doc. Kodoňa Ivona Kožehubová - Mário Pavlík (2019/20) a Odmenou doc. Kodoňa Veronika Volková (2020/21).

Témy zadaní pre akademický rok 2021-22 

Milí študenti,
v zimnom semestri 2021/22 máme možnosť prijať 14 študentov.

Termín prihlasovania 1. kola je 14.09. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. výlučne cez AIS ( cez predmety ateliérovej tvorby) k nášmu tímu VA Sopirová_Bašová.

Kontaktná adresa: alzbeta.sopirova@stuba.sk

Témy ateliérových prác sú uvedené v zadaní.

 

Práca ateliéru - konzultácie, diskusie, obhajoby

 

Úspechy ateliéru v rokoch 2019-2021