Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

Prieskum ateliérových prác ZS 2020/2021 


Tím Ateliéru Vodrážka v LS 2020/2021


Milé študentky a milí študenti,

v našom ateliéri sú ešte 2 miesta voľné. Kto by mal záujem pridať sa do nášho tímu, ste vítaní. Kontaktujte nás prosím e-mailom. Aktuálne témy zadaní máme zverejnené na našej stránke. Tešíme sa na Vás v letnom semestri!


4. ročník

 1. Gerátová Ľudmila
 2. Koncsolová Kristína
 3. Lačná Andrea

5. ročník

 1. Haladejová Patrícia, Bc.
 2. Hubináková Simona, Bc.

6. ročník

 1. Bisová Nikola, Bc.
 2. Danková Nikola, Bc.
 3. Dolníková Adriana, Bc.
 4. Kleiman Marián, Bc.
 5. Mikátová Dominika, Bc.


ATELIÉR VODRÁŽKA si kladie za cieľ:

 • vytvoriť interaktívny dialóg pedagóg ↔ študent
 • rozvíjať tvorivé schopnosti študentov, zamerané na architektonickú a urbanistickú tvorbu  so špecializáciou na obnovu pamiatok a novú tvorbu v historickom prostredí
 • podporiť študentov pri kreovaní vlastných architektonických vízií, ktoré budú postavené na dôkladnom poznaní riešenej lokality, jej historického kontextu, identifikácii a zohľadnení pamiatkových hodnôt, ale aj súčasných požiadaviek modernej architektonickej a urbanistickej tvorby
 • viesť budúcich architektov k samostatnej tvorivej práci a kritickému mysleniu, pomôcť im zorientovať sa pri výbere dôležitých podkladov, či už ide o archívne zdroje, terénny výskum, možnosti technicko-konštrukčného riešenia, architektonických, teoretických a ideových inšpirácií, a následné kritické zhodnotenie ich aplikovateľnosti v procese tvorby
 • budovať vnímavosť a rešpekt voči prítomným pamiatkovým, kultúrnym a i. hodnotám, ako aj citlivosť k potrebám konkrétneho územia s prihliadnutím na udržateľnosti architektonickej tvorby
 • aplikovať v rámci obnovy pamiatok vhodné metódy
 • orientácia na aktuálne problémy a zadania architektonickej praxe
 • zdôrazniť interdisciplinárny rozmer obnovy pamiatok (konzultácie s odborníkmi z oblasti umenovedy, histórie architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, archeológie, sociálnej geografie a špecialistov z iných príbuzných vedných odborov a profesií, potrebných pri výkone projekčnej činnosti  architekta)