Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

ZS 2021/2022


kód predmetu code názov predmetu course názov predmetu course výmera hod / hours ukončenie - Course completion ECTS garantujúci ústav / departement garant / supervisor
X_TNM_AU Tradičné a novodobé materiály v architektúre a obnove pamiatok Traditional and modern materials in architecture and restoration of monuments 2 kz 2 ÚDTAP Kraľová
X_AHD_AU Anamnéza historického domu Anamnesis of a historic house 2 kz 2 ÚDTAOP Paulíny
X_AOPO_AU Aktuálne otázky pamiatkovej obnovy Current issues of monument restoration 2 kz 2 ÚDTAOP Polomová
X_THP_AU Tvorba v historickom prostredí Architectural design in a historic setting 2 kz 2 ÚDTAP Polomová
X_UA_AU Udržateľná architektúra Sustainable architecture 2 kz 2 ÚEEA Pifko
X_UU_AU Udržateľný urbanizmus Sustainable urbanism 2 kz 2 ÚEEA Pifko
X_EKSU_AU Environmentálne a kultúrne súvislosti udržateľnosti Environmental and Cultural Contexts of Sustainability 2 kz 2 ÚEEA Špaček
X_HUMP_AU Humanizácia prostredia Humanisation of Microenvironment 2 kz 2 ÚIV Kotrádyová
X_SCM_AU Scenáre mesta City Scenarios 2 kz 2 ÚUÚP Fejo