Prejsť na obsah
Ateliér Závodný

Výučba v letnom semestri 2020

Voľné pozície vo VA Ľubo Závodný - 2 študenti 5 ročník

Zadanie:

Kamenné námestie – VÍZIA

Úlohou semestrálnej práce 5-ho ročníka je návrh a riešenie priestoru Kamenného námestia ako dôležitého centrálneho priestoru mesta. Dôležité je riešenie urbanistických vzťahov, viacúrovňových riešení verejného priestoru, krajinárskych úprav, koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry najmä z hľadiska väzby na jestvujúce objekty a návrh novej architektúry. V zadaní sa očakáva vytvorenie novej architektúry, ktorá reaguje na Manderlák, Obytný dom na Dunajskej ulici a najmä na Prior. Rozsah riešeného územia v koncepte je preto nutné prejaviť svoj názor na riešenie celého bloku Špitálska, Dunajská a Rajská s podrobnosťou a dispozičným návrhom nových objektov pred Priorom. Zámerom je preveriť odvážne riešenia, ktoré preveria a možno upravia regulatívy stanovené Územným plánom mesta Bratislava.

V prípade záujmu sa môžete prihlasovať na emailovej adrese zavodny@zavodny.sk