Prejsť na obsah
Ateliér - Ilkovičová / Ilkovič

4. ročník     (predmet Bakalárska práca)

Téma č. 1 :  Komunitné centrum

Téma č. 2 :  Školský klub

5. ročník     (študijný program Architektúra)

Téma č. 1    Vedecko-technologický park - Gabčíkovo

Téma č. 2    Banícka cesta - Markušovce

6. ročník     (študijný program Architektúra)

Téma č. 1    Vedecko-technologický park - Gabčíkovo