Prejsť na obsah
Ateliér - Alexy / Bogár
22_01_2020
1. MIESTO V SÚŤAŽI BAKALÁR 2019 - MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA, BRATISLAVA

Tešíme sa, že naša študentka Bc. Veronika Slaničanová získala 1. miesto v celoštátnej súťaži o najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku 2018 - 2019.

Pedagóg: Andrej Alexy, hosť. prof.

-

10_01_2020
OBHAJOBY ATELIÉROVÝCH PRÁC V ZIMNOM SEMESTRI 2019

Výborná porota, skvelá diskusia a v neposlednom rade vynikajúce občerstvenie.

Ďakujeme všetkým zúčastneným menovite členom komisie, ktorými boli:

Monika Mitášová, Ľubomír Klaučo, Matej Grébert, Zoran Michalčák

a ďakujeme aj naším študentom za ich prácu počas semestra a vytvorenie tímovej atmosféry.

Andrej a Michal.

-

-

-

-