Prejsť na obsah
Ateliér - Andráš

Zadanie ZS  2019/20

       Ateliér navrhovania VII  4.roč. _ Modul M2

       Ateliér I - urban. tvorba  5.roč. _ A,U

       Ateliér III -  6.roč. _ A,U

.

Bratislava - Biely kríž

V zadaní ide o územie v m.č. Bratislava - Nové Mesto, lokalitu postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž, pozdĺž Račianskej ulice v okolí bývalého výrobného závodu Palma.

Tu sa v priestore, ktorý dostáva nový náboj osídlením progresívnymi firmami mladých tvorivých tímov (napríklad v Novej Cvernovke), ponúkajú možnosti na implementáciu podnetných zariadení občianskej vybavenosti.

V ateliéri modulu (M2) štvrtého ročníka by šlo o experimentálne riešenia budov pre prezentáciu výstupov tvorivých činností návrhom objektov -  Science centra (prípadne Art alebo Dizajn centra) a Congress a event centra.

Urbanistické riešenie priľahlej mestskej zóny predstavuje skvelú výzvu pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia v predmete Ateliér I a urbanisticko architektonickú štúdiu súboru občianskych budov v tomto polyfunkčnom prostredí zasa pre predmet Ateliér III.

.

Zadanie ZS  2019/20

       Ateliér I – urban. tvorba  5.roč. _A,U

       Ateliér III - 6.roč. _A,U

.

Liptovský Mikuláš - Tangenta Liptovskej Mary

Druhou alternatívou pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia je riešenie nového vzťahu medzi mestom a vodnou plochou.

Túto šancu ponúka Liptovský Mikuláš a jeho spojenie s vodným dielom Liptovská Mara (po plánovanom presune železničnej trate do nového koridoru). Urbanistické riešenie zóny zahŕňa v mestskej časti Palúdzka návrh na priestory s obytnou funkciou, v časti okolo súčasnej trate zas najmä areály a objekty občianskej vybavenosti (vybraného typologického druhu - po dohode s pedagógom).

.

Zadanie  ZS 2019/20

       Ateliér I – urban. tvorba  5.roč. _ A,U

       Ateliér III -  6.roč. _ A,U

.

Medzinárodná študentská architektonická súťaž

Ako ďalšiu možnosť pre študentov v inžinierskom stupni štúdia ponúkame riešenie aktuálnej študentskej medzinárodnej súťaže. Súťaže považujeme za spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí.