Prejsť na obsah
ATELIÉR DANIEL + HRONSKÝ

ATELIÉR NAVRHOVANIA VII (M4)

Témou ateliéru je interiér verejného charakteru v reálnom mestskom prostredí (obchodná jednotka, gastronómia, kultúra...).
Ateliér má menší rozsah, dôraz je kladený na komplexné spracovanie projektu vrátane vybraných interiérových detailov.
1. Interiér v priestoroch parteru objektu Avion (Odborárske námestie, Bratislava).

ATELIÉR III

Témou ateliéru je novostavba alebo adaptácia existujúcej stavebnej štruktúry. Objekt by mal mať verejný charakter (prípustná je polyfunkcia s bývaním). Navrhnutý objekt bude základom pre komplexné a detailné riešenie interiéru v diplomovej práci.
1. Novostavba alebo adaptácia existujúceho objektu z prostredia, ktoré študent dobre pozná (rodisko, bydlisko...).
2. Adaptácia existujúceho objektu s dostavbou - pošta Dúbravka (Bratislava).
3. Aktuálna architektonická súťaž s primeraným rozsahom.

ATELIÉR NAVRHOVANIA VIII

Témou ateliéru je výtvarné dielo / dizajn ako súčasť architektúry, ktorý sa prejaví v exteriéri alebo v interiéri zadaného objektu.
1. Výtvarný objekt odkazujúci na dielo Emila Belluša v predpolí FA STU.