Prejsť na obsah
Ateliér - Fečík / Hudec / Bergerová

OBHAJOBY VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU 

10.01. 2020

9:00 miestnosť 230

odborná porota:

Gábor Bindics - Aliancia Stará tržnica 

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. - Archimera, SKA

Ing. arch. Roman Žitňanský - MIB 

.

zoznam študentov:

Barbora Gunišová

Dominik Haviar

Mária Hvillová

Zuzana Jančeková

Adam Macko

Jana Vasiľová Novotná 

Nikola Sedláčková

Anna Šidlovská

Monika Švecová 

Tatiana Tholtová

Barbora Vanová 

.

.

.

FEČÍK

HUDEC

BERGEROVÁ

.

Vertikálny ateliér sa zameriava na tému renesancie mestského paláca s presahom do verejného priestoru. Programová schéma, hľadanie novej typológie odrážajúcej potreby danej lokality s dôrazom na vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi a mestským prostredím sú témy, ktoré sa budú riešiť vo vertikálnom ateliéri.

Prvým spoločným zadaním sú kúpele Grössling.

.

.

.

Referencie svojej tvorby posielajte na: 

atelier.fhb@gmail.com