Prejsť na obsah
Ateliér - Fečík / Hudec / Bergerová

LS 2019/2020

atelier.fhb@gmail.com

.

zoznam študentov letný semester:

6. ročník

Barbora Gunišová

Dominik Haviar

Tatiana Tholtová

Peter Baroš

.

5.ročník 

Mária Hvillová

Zuzana Jančeková

Daniela Mačuhová

Monika Švecová 

Barbora Vaňová 

Bohdan Hollý

.

4.ročník

Adam Macko

Nikola Sedláčková

Marianna Jarina

.

Vertikálny ateliér sa zameriava na tému renesancie mestského paláca s presahom do verejného priestoru. Programová schéma, hľadanie novej typológie odrážajúcej potreby danej lokality s dôrazom na vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi a mestským prostredím sú témy, ktoré sa budú riešiť vo vertikálnom ateliéri.

.

FEČÍK

HUDEC

BERGEROVÁ

.

Referencie svojej tvorby posielajte na: 

atelier.fhb@gmail.com