Prejsť na obsah
Ateliér Fečík /Hudec /Bergerová

Trojica architektov Maroš Fečík, Martin Hudec a Katarína Bergerová funguje ako nezávislá trojica, ktorá okrem vlastnej praxe rieši spoločné zadania rôznej mierky.

Maroš Fečík

Absolvoval Fakultu architektúry STU v roku 1997 a od roku 2005 vedie vlastný ateliér plusminusarchitects (web) spolu s kolegom Filipom Kandravým. Je trojnásobným laureátom ceny CEZAAR, víťazom ceny Europan 5 a účastníkom Mies van der Rohe award za 2 vybrané projekty.

Martin Hudec

Absolvoval Fakultu architektúry STU v roku 2013 následne pokračoval na doktorandskom štúdiu, ukončenom  v roku 2018 so zameraním na adaptáciu športových stavieb. Spoločne s Katarínou Bergerovou sa aktívne podieľajú na architektonických súťažiach (1.miesto - kúpalisko Sihoť v Nitre, 2. miesto – kino Leopoldov). Momentálne pôsobí v ateliéri Compass.

Katarína Bergerová

Vyštudovala Fakultu architektúry STU v roku 2013. V roku 2012 absolvovala ročné štúdium v belgickom Gente. Pôsobila ako doktorandka na fakulte architektúry STU do roku 2018 s témou verejný priestor ikonických obytných súborov. Momentálne pôsobí na Metropolitnom inštitúte Bratislava v sekcii tvorby mestských priestorov.

.

.

atelier.fhb@gmail.com