Prejsť na obsah
Ateliér - Fečík / Hudec / Bergerová

KÚPELE GRÖSSLING


Mestské kúpele boli verejnosti prvýkrát sprístupnené 5. mája 1895. Prvé rozšírenie kúpeľov sa začalo stavebnými prácami v roku 1911 a v roku 1914 bolo otvorenie nového krídla s bazénmi, parnou komorou a sprchami. Posledné rozširovanie kúpeľov sa udialo v rokoch 1929 a 1930. Podľa architektonických projektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia, kedy doplnili novú funkcionalistickú budovu a premiestnili hlavný vchod na Vajanského nábrežie. Kúpele boli poslednýkrát použité na svoje účely v roku 1994.

Idea obnovenia kúpeľov rezonuje nielen v architektonickom prostredí ale aj u obyvateľov mesta Bratislavy stále intenzívnejšie. Architektonická hodnota je nepopierateľná rovnako ako aj vzácny typologický druh v mestskom centre. Hlavnou myšlienkou semestrálneho zadania je presah architektúry do spoločenského a kultúrneho života a verejného priestoru.

.

.

Zadanie sa skladá z 3 mierok, ktoré obsahujú samostatné témy.

S

Adaptácia objektu od architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia na Vajanského nábreží s možnosťou využitia susednej nezastavanej parcely. Hľadanie a testovanie programovej náplne je súčasťou celkovej témy semestrálneho zadania. Objekt (objekty) by mali vhodne doplniť aktiváciu  celého riešeného areálu.

3.ročník ZS / 4.ročník ZS

M

Komplex kúpeľov Grossling.

Primárnou úlohou je renesancia kúpeľného objektu s historickou hodnotou a typológiou 21. storočia. Sekundárnou úlohou je hľadanie doplnkových programov, ktoré upevnia objekt na kultúrno - spoločenskej mape a zároveň podporia nielen ekonomickú rentabilitu kúpeľov ale aj sociálny dopad. Terciálnou úlohou je zamyslenie sa nad využitím stavby na iné ako kúpeľné účely.

6.ročník ZS / LS

L

Veľký mestský blok ohraničený ulicami Vajanského nábrežie, Mostová, Jesenského a Štúrová ulica. Ťažiskovou témou je verejný priestor v nadväznosti na kúpele Grössling. Úlohou je komplexné mapovanie mestskej štruktúry, od základných funkčných a hodnotových ukazovateľov, cez možnosť využitia Nolliho máp, analýzu uzemno - plánovacích dokumentácii, profilov ulíc až po detail verejného priestoru.

5.ročník ZS / LS (M)

.

.

Téma zadania bude predmetom architektonickej súťaže v budúcom roku. Počas semestra je naplánovaná aktívna spolupráca s MIB-om (Metropolitný inštitút Bratislava) formou konzultácii/obhajob.

.