Prejsť na obsah
Ateliér - Fečík / Hudec / Bergerová

4. ročník

Bakalárska práca

PRIELUKA NA KÚPEĽNEJ ULICI

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z návrhu prieluky na Kúpeľnej ulici, ktorá je súčasťou objektu mestských kúpeľov Grössling. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto. Navrhovaný objekt v riešenom území bude pozostávať z 1 podzemného a z 2 až 3 nadzemných podlaží. Riešením bakalárskej práce bude komplexný návrh doplnenia prieluky, ktorej funkčná náplň bude komunitné centrum.

.

.

.

5. ročník

ŠPITÁLSKA

Zadanie je súčasťou témy renesancie mestského paláca.

Predmetná lokalita sa nachádza na Špitálskej ulici a je charakteristická prielukou, ktorú už niekoľko rokov nevyplnil žiadny objekt. Lokalita je špecifická umiestnením medzi dvoma sakrálnymi stavbami (kostol sv. Alžbety a kostol sv. Ladislava) a komplexom bývalého obchodného domu Prior.
Cieľom zadania je pokúsiť sa nájsť vhodnú formu a programovú skladbu pre priestor, ktorý sa nachádza v barokovo-klasicisticko-modernistickom trojuholníku výrazných architektonických stavieb
a zároveň nadviazať na existujúci okolitý lokalitný program a jednak presah programu do verejného priestoru.

.

.

.

6. ročník

KÚPELE GRÖSSLING


Rekonštrukcia kúpeľov Grössling

Zadanie je súčasťou témy renesancie mestského paláca.

Cieľom práce je vytvoriť zmysluplnú vnútornú prevádzku kúpeľov s dôrazom na podrobné vyriešenie ťažiskových plôch bazénových priestorov. Počas svojej storočnej existencie prešli kúpele viacerými stavebnými úpravami. Kúpele boli naposledy použité v roku 1994. Riešenie by malo ponúknuť pohľad na možnosti spracovania chátrajúceho priestoru kúpeľov po stránke nielen dispozičnej a prevádzkovej ale aj vizuálnej a materiálovej. Súčasťou zadania je hľadanie vhodnej materiality, miery rekonštrukcie alebo aplikácie novotvarov do objektu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Zámerom obnovy je naplno využiť potenciál existujúcej budovy.

.