Prejsť na obsah
Ateliér Fejo / Hanáček_Between

Prijatí študenti:

1. Bc. Eduard Krištof / 6. ročník/ Merina

2. Bc. Patrik Krásny / 6. ročník / Merina

3. Bc. Natália Marková / 5. ročník/ Merina

4. Bc. Tomáš Danko / 5. ročník/ Merina

5. Bc. Andrej Vojtko / 5. ročník/ Isover

6. Bc. Patrik Domanický / 5. ročník/ Isover

7. Bc. Veronika Mesíková / 5. ročník/ Merina 

8. Bc. Zuzana Mihaľová / 5. ročník/ Merinaateliér Between

Vertikálny ateliér sa zameriava na prepojenie medzipriestoru “ Between “ medzi urbanizmom a architektúrou. Cieľom je vedenie študenta k tomu ako navrhnúť urbanistický koncept a dotiahnuť ho až do architektúry jednotlivých domov. Navrhovanie formou metódy “ Research by design “ prináša postupné narastanie náročnosti problémov ateliéru od tvorby miesta, domov, zóny, štvrti až po mesto. Téma ateliéru sa bude zaoberať doplňovaním chybajúcich miest v štruktúre vnútorného mesta, hľadaním vzťahu starého a nového, reagovaním na kontext mesta a tvorbu novej kvality architektúry. Zadania ateliéru budú kopírovať aktuálne urbanisticko – architektonické suťaže vypísané v Európe ako aj na Slovensku. Súťaž považujeme za kvalitný edukačný nástroj podpory porovnávania a získavania spätnej väzby, rôznorodosti prístupov v tvorbe študentov, budovaniu tímoveho ducha ateliéru. Ateliér si kladie za cieľ poukázať na význam medziodborovej spolupráce. Súčasťou programovej náplne ateliéru by preto mali byť aj prednášky a diskusie s odborníkmi z vybraných vedných disciplín: sociálny geograf, krajinný architekt, dopravný inžinier, statik, či sociológ.

sou fujimoto

témy VA

VA_podtémy

VA_metodika