Prejsť na obsah
Ateliér Fejo / Hanáček_Between

Záverečné prezentácie vertikálneho ateliéru BETWEEN

Srdečne pozývame odbornú aj širokú verejnosť na záverečnú prezentáciu ateliéru BETWEEN, ktorá sa uskutoční v stredu 3.6.2020 o 9:00  Aktuálny akademický rok sa venujeme téme transformácií bývalého textilného závodu Merina v Trenčíne a študentskej súťaže Isover- Multicomfort Studnet Contest 2020. Zimný semester sme venovali urbanistickému riešeniu, ktoré v aktuálnom letnom semestri študenti rozpracovali do architektúry jednotlivých domov (škola, galéria, kúpele, stanica, vzdelávacie centrum, multikultúrna stavba, vzdelávacie centrum, polyfunkčný objekt s bývaním..). Väčšina návrhov je koncipovaná ako konverzia industriálnych stavieb.

 

Vzhľadom na situáciu COVID 19 budú prezentácie prebiehať  online.

Vertikálny ateliér Between

Termín prezentácií: streda 03.06.2020  9:00

Formou: Google Hangouts Meet, link doplníme v deň obhajob o 8:30

Odborná porota:

Externí

1. prof. Ing. arch. Roman Koucký – ČVUT, IPR Praha

2. Ing. arch.Peter Gero – Hamburg

3. Ing. arch. Ján Studený, akad.arch.  – VŠVU Bratislava

4. Ing. arch Martin Beďatš- hl.architekt Trenčín 

5. Ing. arch. Štefan Moravčík - SKA , Archinfo

................................................................................

Interní FA STU

6. Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. -  vedúci ateliéru  Fejo & Hanáček

7. Ing. arch.Tomáš Hanáček, PhD. -  vedúci ateliéru Fejo & Hanáček

8. Ing. arch Martin Dubiny- doktorand, asistent ateliéru

9. Ing. arch Viktor Kasala – doktorand, asistent ateliéru

Projekty predstavia študenti:

  1. Bc. Natália Marková/ 5. ročník/  škola, Merina
  2. Bc. Tomáš Danko/ 5. ročník/ /  stanica, Merina
  3. Bc. Veronika Mesíková/ 5. ročník/ kúpele, Merina
  4. Bc. Zuzana Mihaľová / 5. ročník/ Kunsthalle, Merina
  5. Bc. Natália Šimeková/ 5. ročník/ pivovar Merina
  6. Bc. Kristián Ján Vidiš/ 5. ročník/ polyfunkčný objekt s bývaním, Paríž
  7. Bc. Andrej Vojtko/ 5. ročník/ vzdelávacie centrum, Paríž
  8. Bc. Patrik Domanický/ 5. ročník/ vzdelávacie centrum, Paríž


Prihlasovanie LS 2019/2020

Súčasní členovia tímu Between:

vedúci ateliéru:  Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.  & Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.

asistenti: Ing. arch., Ing. Martin Dubiny & Ing. arch. Viktor Kasala

študenti:

01. Bc. Eduard Krištof / 6. ročník/ brownfield regeneration Merina
02. Bc. Patrik Krásny / 6. ročník / brownfield regeneration Merina
03. Bc. Natália Marková / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
04. Bc. Tomáš Danko / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
05. Bc. Andrej Vojtko / 5. ročník/ Isover multi comfort student contest 2020
06. Bc. Patrik Domanický / 5. ročník/ Isover multi comfort student contest 2020
07. Bc. Veronika Mesíková / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
08. Bc. Zuzana Mihaľová / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
09. Bc. Natália Šimeková / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
10. Bc. Kristián Ján Vidiš / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
11. Michal Kováč / 4. ročník/ Bc. práca- revitalizácia verejného priestoru Merina

Milí študenti 4. ročníka,
vzhľadom na to, že je okolo prihlasovania nejasno. Do nášho ateliéru sa môžete prihlásiť cez AIS aj v pondelok 17.2.2020 !!!
Ak Vám nepotvrdíme tému hneď, tak to nič neznamená. Fyzicky budeme pri počítači pripravení vás potvrdiť od 13:00 - 15:00 v pondelok 17.2.2020. 

Zadanie ponúka širokú škálu príležitostí ako navrhnúť súčasný moderný verejný priestor v industriálnej zóne  Merina Trenčín. Rozsah bude orientovaný na design časti ulice alebo námestia brownfieldu Merina.

MERINA- transformácia verejného priestoru
BC. práca/ 4. ročník

- Realizovateľnosť návrhu
- Reakcia na požiadavky verejného priestoru
- nové formy verejného priestoru
- Placemaking & Ladscape design
- Materialita & Permeabilita povrchov
- Program, aktivity verejného priestoru

Viac info o zadaní na plagátoch vo vestibule FA STU.

Máte u nás dvere otvorené.

Between


Termíny pohovorov pre letný semenster 2019/2020:

1. kolo: v stredu 12.2.2020 od 14:00 do 16:00 miestnosť 230

2. kolo: v piatok 14.2.2020 od 16:00 do 18:00 miestnosť 230


Kapacity vertikálneho ateliéru BETWEEN:

Maximálny počet študentov vo VA = 16

6. ročník/ diplomová práca / 2 študenti/ voľná kapacita = 0 študentov

5. ročník_AT II / 9 -10 študentov/ voľná kapacita = 1 - 2 študenti  

4. ročník_ bc. práca / 4 - 5 študentov/ voľná kapacita = 3 - 4 študentov  

Pripojte sa do dynamického tímu BETWEEN. Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu prineste grafické podklady z vašich vybraných ateliérových prác. Tešíme sa na spoluprácu.


Témy pre LS 2019/2020:

MERINA- BROWNFIELD REGENERATION_TRENČÍN / 6. ročník_diplomová práca & 5. ROČNÍK_AT II

MULTI COMFORT STUDENT CONTEST 2020_PARÍŽ / 5. ROČNÍK_AT II

MERINA- TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU_TRENČÍN / 4. ročník_Bc. práca

Systém koncepčnej práce ateliéru Between pre LS 2019/2020


Záverečné prezentácie vertikálneho ateliéru BETWEEN

Srdečne pozývame odbornú aj širokú verejnosť na záverečnú prezentáciu ateliéru BETWEEN, ktorá sa uskutoční v piatok 10.1.2020 o 9:00 v respíriu FA STU, Ústavu urbanizmu a územného plánovania. Témami záverečných prác ateliéru BETWEEN- MEDZI sa stala regenerácia brownfieldov bývalých textilných závodov Merina v Trenčíne a Sustainable Construction Development Park Saint Denis v Paríži v rámci študentskej súťaže Isover- Multicomfort Studnet Contest 2020. Obhajoby sú verejné. Tešíme sa na stretnutie.

Odborná porota:
Peter Gero / ex hl. architekt, Hamburg
Marek Harčarík / architekt, MIB Bratislava
Martin Beďatš/ hl. architekt, mesto Trenčín
Katarína Fejo / vedúci ateliéru, FA STU
Tomáš Hanáček / vedúci ateliéru, FA STU
Martin Dubiny/ odborný asistent, FA STU
Viktor Kasala / odborný asistent, FA STU

Projekty predstavia študenti:
1. Bc. Eduard Krištof / 6. ročník/ brownfield regeneration Merina
2. Bc. Patrik Krásny / 6. ročník / brownfield regeneration Merina
3. Bc. Natália Marková / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
4. Bc. Tomáš Danko / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
5. Bc. Andrej Vojtko / 5. ročník/ Isover multi comfort student contest 2020
6. Bc. Patrik Domanický / 5. ročník/ Isover multi comfort student contest 2020
7. Bc. Veronika Mesíková / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina
8. Bc. Zuzana Mihaľová / 5. ročník/ brownfield regeneration Merina


Ateliér Between

Vertikálny ateliér sa zameriava na prepojenie medzipriestoru “ Between “ medzi urbanizmom a architektúrou. Cieľom je vedenie študenta k tomu ako navrhnúť urbanistický koncept a dotiahnuť ho až do architektúry jednotlivých domov. Navrhovanie formou metódy “ Research by design “ prináša postupné narastanie náročnosti problémov ateliéru od tvorby miesta, domov, zóny, štvrti až po mesto. Téma ateliéru sa bude zaoberať doplňovaním chybajúcich miest v štruktúre vnútorného mesta, hľadaním vzťahu starého a nového, reagovaním na kontext mesta a tvorbu novej kvality architektúry. Zadania ateliéru budú kopírovať aktuálne urbanisticko – architektonické suťaže vypísané v Európe ako aj na Slovensku. Súťaž považujeme za kvalitný edukačný nástroj podpory porovnávania a získavania spätnej väzby, rôznorodosti prístupov v tvorbe študentov, budovaniu tímoveho ducha ateliéru. Ateliér si kladie za cieľ poukázať na význam medziodborovej spolupráce. Súčasťou programovej náplne ateliéru by preto mali byť aj prednášky a diskusie s odborníkmi z vybraných vedných disciplín: sociálny geograf, krajinný architekt, dopravný inžinier, statik, či sociológ.

sou fujimoto

témy VA

VA_podtémy

VA_metodika