Prejsť na obsah
Vyučujúci

Hanáček & Fejo

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.     

Architektka a urbanistka Katarína Boháčová počas rokov venovaných štúdiu stážovala v Belgicku, Českej Republike a na Slovensku. Na fakulte architektúry v Bratislave kde prepája prax s akademickou činnosťou venuje sa inovatívnym formám vo výučbe, prednáša a publikuje. V oblasti výskumu sa zameriava hlavne na metódu “reserach by design” za pomoci ktorej preveruje nové aktuálne nástroje ,stratégie a trendy v tvorbe verejných priestorov. Vo svojej praxi konfrontuje pravidelne svoje postoje v urbanizme na medzinárodných súťažiach. Je členkou viacerých pracovných tímov s ktorými sa aktívne zúčastňuje súťaží ktoré získali ocenenia JAMA PARK, Trenčín si TY, Passages Toronto, Ostednde viaceré z nich sú v procese realizácie. Previazanosť s medzinárodnou scénou dokazuje aj niekoľkoročná popularizácia architektúry na Slovensku v rámci ktorej pravidelne pozýva renomované svetové architektonické osobnosti prednášať na pôdu Fakultu architektúry a Slovenskej Národnej Galérie. Je zakladateľkou medzinárodnej konferencie o verejných priestoroch PUBLIC SPACES. V súčasnosti nadväzuje na architektonickú tradíciu a pokračuje vo vedení rodinného ateliéru.

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.     

Svoju architektonickú prax prepája s výskumom na univerzite, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave urbanizmu a územného plánovania FA STU. Vo výskume sa zameriava na tému Regenerácie nábreží a súčasnú typológiu mestských priestorov. Ako konzultant za FA STU sa podieľal na projekte participatívneho plánovania mesta Trenčín si Ty, je autorom konceptu plánovacích vychádzok s verejnosťou URBAN WALK. Výsledky výskumu prezentoval v Košiciach, Prahe, Brne, Rijeke, Vilniuse, Barcelone, Toronte, Tai-pei. Spoluorganizoval medzinárodnú konferenciu PUBLIC SPACES, s tímom architektov robí architektúru pre radosť, zapája sa do súťaží (Trenčín, Nitra, New York, Tallin, Toronto, Ostende, Dubai) a profesionálnych výziev (Mestské zásahy TN, NR, BA). V rámci hesla BVNST svoj voľný čas venuje tancu, dramaturgii, réžii a choreografii.


Odborní asistenti:

Martin & Viktor

Ing. arch., Ing. Martin Dubiny

Ing. arch. Viktor Kasala