Prejsť na obsah
Ateliér - KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE

fotografie z konzultácií, obhajob, prieskumov