Prejsť na obsah
Ateliér Kosnáč /Majcher /Selcová

ŠTUDENTI 

Valkovičová Barbora

Pisarčíková Silvia

Haladejová Patrícia

Hulalová Daniela 

Hubiňáková Simona 

Olexa Marián 

Blažová Katarína 

Torna Ištván 

Kalivodová Lucia 

Zurek Denis 

Albert Filip 

Buš Roland 

Balalová Monika 

Belošičová Hana