Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

OBHAJOBY ATELIÉROVÝCH PRÁC _ 10.1.2020_9:00_miestnosť 225

ŠTUDENTI V NAŠOM TÍME:                                                                   

Natália Némethyová (4. roč.)__ Eliška Osvaldová (4.roč.)__ Natália Plevjaková (4. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (5. roč.)__ Daniel Lacuš  (5. roč.)
Martina Jelínková (6. roč.)__ Ivan Kanich  (6. roč.)__ Barbora Kukučková (6. roč.)__ Viktor Lampert  (6. roč.)

Prihlasovanie do vetikálneho ateliéru a na jednotlivé témy je možné elektronicky na e.mail: kralova@fa.stuba.sk

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

Ďalšie kolo na prihlásenie študentov bude pred začiatkom letného semestra

 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu prineste grafické podklady niektorej z vyšich ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.

Pozvánka na aktuálnu výstavu v design factory v súvislosti so zadaním číslo 2: 

výstava

časová os

Pozvánka

Pozvánka na podujatie Indstrial days 5 sa týka všetkých študentov a záujemcov o vertikálny ateliér. Projekt Industrial Days predstavuje od roku 2009 vybrané lokality industriálnych zón a venuje pozornosť ich minulosti, súčasnosti a plánom do budúcnosti. Tento rok sme sa zamerali na bezprostredné okolie design factory a jeho transformáciu. V hlavnej úlohe vystúpi bývalá rafinéria Apollo a jej ďalšie osudy a premeny. 

Historický výskum, výstava aj celé podujatie úzko súvisí s jednou zo zadaných tém ateliérovej tvorby a bude pre ňu dôležitým zdrojom podkladov aj inšpirácií. V rámci projektu sa môžete tešiť aj na sprievodné akcie, ako návšteva bývalého protileteckého krytu v design factory, či predstavenie špeciálnej grafiky z dielne o.z. Čierne diery.

Program:

 • 9:30 začiatok a koniec v design factory
  Industrial Walk - prechádzka okolo bývalej rafinérie Apollo / sedem zastávok v jednej hodine
  komentovaná trasa posledných odkazov minulosti v jednej z najdôležitejších priemyselných oblastí v Európe.
  Trasou prevedie Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
 • 11:00-14:00 design factory
  Industrial Talk - prednášky a panelová diskusia / pohľad na bývalú Apolku optikou historikov a architektov v odborných prednáškach a moderovanej diskusii.
  Diskusiu povedie Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
 •  17:00  design factory
  Industrial Exhibition - vernisáž výstavy - model rafinérie Apollo pred bombardovaním, fotografie, úvodné slovo kurátorky ing. arch. Evy Bellákovej, PhD.
 •  18:00 design factory
  Industrial Stories  - oživenie príbehov ľudí, ktorí osobne zažili premeny industriálnej zóny. Pamätáte si na podniky, ktoré v tejto lokalite sídlili? Bývali ste v tejto zóne? Príďte sa s nami podeliť o Vaše spomienky.

Mapa

popis objektov