Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

fotografie z konzultácií, exkurzií, obhajob, prieskumov a výstav budú doplňované priebežne počas semestra