Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

fotografie z konzultácií, exkurzií, obhajob, prieskumov a výstav budú doplňované priebežne počas semestra

Zimný semester 2019/2020

  

Spoločné úvodné EXKURZIE s odborným výkladom v lokalite zadania.

  

Zbieranie a kompletizácia podkladov, výskumná bádateľská činnosť v rámci konzultácií s pedagógmi. 

  

Overovania návrhov riešení IN-SITU, spolupráca s prizvanými odborníkmi, magistrátom aj širšou verejnosťou.

Čiastkové prezentácie pred investormi v priestoroch Design Factory.

 

Práca v kolektíve - spoločné konzultácie a podpora pri finalizácii výstupov

Overovanie výsledkov pomocou 3D modelov, 3D tlače, v prípade záujmu a vo forme virtuálnej reality.

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Zimná NOC Architektúry v priestoroch ateliéru (miestnosť 225)