Prejsť na obsah
Ateliér - Kusý / Paňák

Téma:                             Revitalizácia kamenného mlynu v obci Partizánska Lupča

Charakteristika:            pamiatkárske zadanie

 

Obsah:                           V obci Partizánska Lupča, v jej chránenej pamiatkovej zóne, v jej centre navrhnúť                                                           revitalizáciu mlynu.V mlyne je zachovaná pôvodná technológia ktorú treba rešpektovať,                                               a organicky začleniť do nových funkcií. Technológia pozostáva z vlastnej mlynice a nového                                           pohonu – vodnej turbíny a následne elektrických pohonov. Hľadať spôsob pri                                                                 uskutočňovaní realizácie zvolenej náplne, ako zohľadniť dnešné požiadavky pri splnení                                                 zámerov pamiatkovej zóny.

                                        Krátka história objektu : Obytná časť – začiatok 19. storočia, mlynica -1905, zmena                                                         hnacieho média (voda na elektrinu) turbína - 1937, v päťdesiatych rokoch 20. storočia sa                                             prestalo mlieť, objekty sú opustené cca 20 rokov.

                                   

Typologická náplň:       Otázka náplne je integrálnou súčasťou úlohy. Primárne sa jedná nájsť takú náplň, ktorá                                                bude schopná saturovať celé prevádzkové náklady areálu. Vlastníkom je obec, ktorá nemá                                          financie na prevádzkovanie. Nemusí produkovať zisk (môže ?).Vlastná náplň napríklad:                                                  Kultúra, šport, stravovanie, voľný čas, ubytovanie, bývanie...

 

Rozsah:                           1. Situačný plán v mierke 1:1000 (1:500)                                                                                                                                    2. pôdorysy v mierke 1:200 (1 :100)                                                                                                                                            3. rezy v mierke 1:200 (1 :100)                                                                                                                                                      4. pohľady v mierke 1:200 (1 :100)                                                                                                                                                5. detail v mierke 1:25 (1:10, 1:5, 1:1)                                                                                                                                          6. vizualizácie a kresby                                                                                                                                                                  7. pracovné modely                                                                                                                                                                        8. finálny prezentačný model v mierke 1:200 (1:100)

Podklady:                        stiahni tu!