Prejsť na obsah
Ateliér - Kusý / Paňák

Študentská súťaž podľa vlastného výberu, rozsah a náplň zadania sa upresnia po konkrétnom výbere témy.

Akákoľvek prebiehajúca alebo už zrealizovaná súťaž (študentská alebo iná )podľa vlastného výberu

Je žiadúcce aby vyhodnotenie súťaže prebehlo pred finálnou výstavou prác, tak aby neprišlo k porušeniu anonymity