Prejsť na obsah
Obnova architektonického dedičstva

Tématické okruhy zadaní ateliéru

Klasický historický stavebný fond – stavebné objekty a ich prostredie

Vernakulárna architektúra – staviteľstvo spojené s lokálnou tradíciou

Zadania ateliéru pre šk. rok 2019/2020, letný semester

 Ateliér II (5.roč.), bakalárska práca (4.roč.), diplomová práca (6.roč.)

Súčasťou absolvovania ateliéru je týždenné sústredenie z tvorby v Banskej Štiavnici