Prejsť na obsah
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY A INTERIÉRU

Petelen / Vinárčiková / Salcer

 

Interiér je spojovacím článkom architektúry a osobným životným priestorom. Stojí rovnako v mierke architektúry ako aj v mierke detailu a obe sa vňom preväzujú.  Jeho životnosť je časovo obmedzená, ale zároveň má najkratší čas realizácie od myšlienky k dielu. Interiér priamo ovplyvňuje kvalitu nášho života, pretože je kulisou nášho bytia. Interiér je najintímnejšia architektúra.


Koncepcia vertikálneho ateliéru je založená na  vzájomnom prelínaní architektúry, interiéru, výstavníctva a scenografie. Prostredníctvom tematiky  zahŕňajúcej  širšie architektonické vzťahy až po výtvarný  detail.

Zadania ateliéru sú koncipované na:
- spoluprácu s praxou a reálne zadania pre konkrétnych klientov
-  inovatívne, experimentálne riešenia, kde sa zaoberáme aj sociálnym rozmerom architektúry

 

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)