Prejsť na obsah
Ateliér Petelen /Vinarčíková /Salcer

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA
STARÉ ZÁHRADY LAMAČ, BRATISLAVA

Predmetom riešenia bol koncepčný návrh využitia existujúcej lokality s rešpektovaním existujúcich situačných vzťahov na úrovni zóny. Priestorovou dominantou územia je aktuálne nevyužitý objekt bývalého Obchodného domu v Lamači.

Ateliér I (2_AT I_AU)

 

Veronika Slížová, Katarína Adela Škorupová

 

ADAPTÁCIA OBJEKTU OBCHODNÉHO DOMU LAMAČ, BRATISLAVA

Predmetom zadania bola adaptácia / rekonštrukcia existujúcej stavebnej štruktúry bývalého obchodného domu v bratislavskom Lamači.

Ateliér navrhovania VII - Modul M2 (1_AN7M2_AU)

 

Natália Hažíková
Andrea Daněková

Lukáš Solár

 

REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV UNIVERZITY KOMENSKÉHO
ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE, BRATISLAVA

Predmetom zadania bolo interiérové riešenie vstupného zádveria, priestorov hlavného vestibulu, bufetu, predajne kníh a Copy centra.
Ateliér navrhovania VII - Modul M4 (1_AN7M4_AU)

 

Michaela Junasová

Lenka Vozárová

THE REVITALIZATION OF THE INTERIOR SPACES - COMENIUS UNIVERSITY
ŠAFÁRIKOVO SQUARE IN BRATISLAVA

The school assignment is focused on design solutions of existing interior spaces: entrance hall, the main foyer, cafeteria, book- store and copy center.
Interior studio (Erasmus)

Head Lecturer of Interior Studio : Jana Vinárčiková and Peter Mazalán 

 

Tatiana Gibowski, Charles Rudent,
Lucil Martin

Lucil Martin

Tatiana Gibowski