Prejsť na obsah
Ateliér Petelen /Vinarčíková /Salcer

Ateliér I (2_AT I_AU)

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA
STARÉ ZÁHRADY LAMAČ, BRATISLAVA

Predmetom riešenia je koncepčný návrh využitia existujúcej lokality s rešpektovaním existujúcich situačných vzťahov na úrovni zóny. Priestorovou dominantou územia je aktuálne nevyužitý objekt bývalého Obchodného domu v Lamači. Súčasťou zadania je i koncepčná dizajnová úprava vybranej časti priestoru s ideovým návrhom mestského mobiliáru.

 
 
 
Ateliér III (2_AT3_A)
Ateliér navrhovania VII - Modul M2 (1_AN7M2_AU)

ADAPTÁCIA OBJEKTU OBCHODNÉHO DOMU
LAMAČ, BRATISLAVA

Predmetom zadania je novostavba alebo rekonštrukcia existujúcej stavebnej štruktúry bývalého obchodného domu v bratislavskom Lamači. Typologický druh objektu a zvolené funkčné využitie sú ľubovoľné, predpokladá sa zlúčenie viacerých funkcií verejného charakteru. Vybrané interiérové priestory budú následne predmetom riešenia v rámci diplomového projektu

 

 
 
 

Ateliér navrhovania VII - Modul M4 (1_AN7M4_AU)

REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV UNIVERZITY KOMENSKÉHO
ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE, BRATISLAVA

Predmetom zadania je interiérové riešenie vstupného zádveria, priestorov hlavného vestibulu, bufetu, predajne kníh a Copy centra. Okrem existujúcej funkčnej náplne tu súčasne vzniká možnosť vnesenia nových funkcií. Snahou je vytvoriť kreatívny študentský priestor ponúkajúci viaceré úžitkové alternatívy.