Prejsť na obsah
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY A INTERIÉRU

UMELKA

Diplomová práca (2_DP_A)
Ateliér II (2_AT2_A)

Umelecká beseda slovenská - Umelka

Funkcionalistický objekt postavený v rokoch 1925-26 je od roku 1991 sídlom Slovenskej výtvarnej únie, ktorá v ňom organizuje množstvo výstavných a kultúrno-spoločenských podujatí. Okrem galerijných priestorov a prevádzkových (technickosprávnych) priestorov, sú jeho súčasťou reštaurácia „Rumelka“ exteriérová piváreň „Pumelka“ a letná záhradná reštaurácia „Zumelka“.
Cieľom zadania je revitalizácia objektu (fasády, vybraných častí interiéru) a hľadanie nového potenciálu pre jeho využitie. Je možné uvažovať aj o výstavbe nového pavilónu v rámci pozemku.

Podklady nájdete v sekcii "Na stiahnutie"

 

Diplomová práca (2_DP_A)

Návrh interiéru do vlastného objektu

Témou diplomovej práce je návrh verejného interiéru do objektu navrhnutého študentom v predchádzajúcich  semestroch štúdia. Cieľom je dosiahnuť komplexný návrh, pri ktorom si poslucháč vyskúša všetky fázy navrhovania od počiatočného architektonického konceptu až po interiérový detail.

 

Bakalárska práca (1_BP_AU)

Komunitné centrum

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z revitalizácie nádvoria a návrhu komunitného centra so sobášnou sieňou v priestoroch nádvoria Pistoriho paláca. Pistoriho palác sa nachádza na Štefánikovej ulici v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto a je súčasťou historickej zástavby. Objekt je potrebné riešiť s ohľadom na existujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Školský klub

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z návrhov multifunkčného priestoru na území medzi Základnou školou s materskou školou Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici a Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej ulici. Riešené územie je vymedzené ulicami: Podjavorinskej, Zochova, Palisády a Svoradova. Objekt je potrebné riešiť s ohľadom na existujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.