Prejsť na obsah
ateliér Polakovič / Bátor

Téma pre tento semester je revitalizácia areálu bane Cígeľ v okrese Prievidza.  Dnes nefunkčný areál s potenciálom vytvorenia multifunkčného subcentra s miešaním prevádzkových a funkčných zón, jeho redefinícia s ohľadom na zachovanie charakteru územia. V úvodnej fáze semestra je naplánovaný týždenný workshop na mieste, zažitie priestoru, jeho charakteru, overenie téz multifunkčnosti, hľadanie novej funkčnej náplne, jej opodstatnenie vzhľadom na charaktery územia a prevádzkové vzťahy. Výsledkom workshopu je definovanie konkrétneho semestrálneho zadania pre každého študenta. Následná tvorba v ateliéri, semestrálne kritiky za spoluúčasti prizvaných hostí. Práca v rôznych mierkach jednotlivých zadaní podľa ročníkov, od urbanizmu až po realizačné prehĺbenie a architektonický detail.