Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský / Šimkovič

INŠPIRÁCIE

1. https://www.archdaily.com/923236/1st-prize-proposal-for-latvian-pavilion-in-expo-dubai-2020,
2. http://studio-sejima-vienna.com/,
3. https://sk.pinterest.com/pin/356206651776389184/,
4. https://sk.pinterest.com/pin/356206651776389186/,
5. https://sk.pinterest.com/pin/356206651776389203/,
6. https://sk.pinterest.com/pin/83949980531544563/?nic=1,
7. https://sk.pinterest.com/pin/251709066658454721/,
8. https://sk.pinterest.com/pin/424745808589755631/,
9. https://www.koozarch.com/interviews/assembling-through-elements-of-precision/

LITERATÚRA

METODIKA

- študenti viacerých ročníkov súčasne

- vedený s asistentmi, doktorandmi a s prizvanými odborníkmi z praxe

- workshop

- vstupné analýzy lokality 

- pracovné priestorové modely

- komunikácia - aktívny dialóg

- blog, kritiky, exkurzie a besedy 

- hlavná téma - podľa náročnosti konkrétne zadania 

- možnosť skupinovej práce 

- obhajoby spolu s diskusiou s prizvanými odborníkmi 

- možnosť publikovania na verejnom fóre