Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský /Šimkovič

Doc. Ing. Arch. M. Žitňanský, PhD. 

Navštevoval som SvF – FA SVŠT v Bratislave. Vždy ma zaujímala výtvarná stránka architektúry. Na základe odporučenia scénografa A. Krajčoviča som nastúpil ako výtvarník do ÚĽUV Bratislava. Po kratšom pobyte na ŠPTÚ Bratislava som nastúpil na Projektový ústav kultúry do ateliéru J. Hlavicu (1978), kde som pôsobil až do revolúcie v roku 1989. Venoval som sa kultúrnym stavbám, najvýznamnejšou bolo divadlo Andreja Bagara v Nitre. Popri tom sa venoval sakrálnym stavbám, najvýznamnejšou stavbou  bola realizácia Zborový dom Levice, ocenený cenou D. Jurkoviča (1991). Po revolúcii som pracoval ako samostatný architekt v spolupráci hlavne s absolventmi VŠVU I. Vaškom, M. Egyedom, M. Zikmundom na výstavnických expozíciách a scénach pre televíziu STV a Markízu - aj s ich realizáciou. Súčasne som bol od roku 1991 zamestnaný aj na Fakulte architektúry STU, kde pôsobím dodnes. Popri tom sme s J. Ondriašom založili ateliér A3A, ktorý sa venoval hlavne bytovým stavbám – ťažisková realizácia väčší obytný súbor Slanec (2005). V medzinárodnej súťaži na riešenie administratívny objekt Kollárovo námestie sme získali 1. Cenu. Samostatne som projektoval administratívnu budovu firmy  Montex a.s., Rovinka, odmenený cenou CEZAAR a ARCH (2006 – 2007) a nominovaný na cenu M. van der Rohe. V posledných rokoch spolupracujeme v rámci teamu spolu s P. Gondom a V. Šimkovičom a zúčastňujeme sa viacerých súťaží, v ktorých sme boli ocenení a odmenení. 

ZÍSKANÉ OCENENIA 

1991, ŽITŇANSKÝ, M.: Zborový dom cirkvi bratskej, Levice, realizácia 1985, cena Dušana Jurkoviča 1991

1995, ŽITŇANSKÝ M.: Zborový dom, Ostrava, realizácia 1995, čestné uznanie primátora mesta Ostrava v súťaži o cenu Stavba roka 1995

2003, ŽITŇANSKÝ, M.: Areál spoločnosti Montex a.s. – I. etapa, Rovinka, realizácia 2003, cena časopisu ARCH 2003 

2006, ŽITŇANSKÝ, M.: Areál spoločnosti Montex a.s. – administratívna budova, Rovinka, realizácia 2006, cena Stavba roka 2006 (cena vydavateľstva Eurostav, s.r.o., za progresívne architektonické a stavebno-technické riešenie stavebného diela)

2006, ŽITŇANSKÝ, M.: Areál spoločnosti Montex a.s. – administratívna budova, Rovinka, realizácia 2006, cena CE•ZA•AR 2006 v kategórii občianske a priemyselné budovy

2006, ŽITŇANSKÝ, M.: Areál spoločnosti Montex a.s. – administratívna budova, Rovinka, realizácia 2006, nominácia na cenu časopisu ARCH 2006

2006, ŽITŇANSKÝ, M.: Areál spoločnosti Montex a.s. – administratívna budova, Rovinka, realizácia 2006, nominácia na cenu Mies van der Rohe 2006 (cena Európskej únie za súčasnú architektúru)

2019,  ŽITŇANSKÝ, M., GONDA,P.:Dum roku 2019, časopis Muj dum, www.mujdum.cz     1 cena odbornej poroty 

Prof. Ing. arch. V. Šimkovič, PhD.

Po ukončení SvF – FA SVŠT v Bratislave som bol rok interným ašpirantom a prestúpil som na Ústav stavebníctva a architektúry SAV, odd. teórie urbanizmu. Mojím záujmom bola už od tejto doby aj teória architektúry. V Stavoprojekte Bratislava som pracoval v rokoch 1982 – 1991, najprv v ateliéri pre rekonštrukcie pamiatkových  objektov Ing. arch. F. Milučkého. Venoval som sa rekonštrukcii pamiatkových objektov a súčasne aj pamiatkovému urbanizmu Bratislavy. Prípravné práce z tohto obdobia vyústili neskôr v realizácii pešej zóny a úpravy Hlavného námestia (s I. Markom). Súčasne som sa tiež venoval súčasnej slovenskej architektúre. Tento záujem vyústil v účasť na stretnutiach českých a slovenských architektov v Spišskej Kapitule v 80 -  tych rokoch.  V 90. rokoch som sa zaoberal projektovaním rôznych druhov stavieb najprv ako živnostník, potom ako autorizovaný architekt. Zúčastňoval som sa aj súťaží v ČR. Od roku 1997 som zamestnaný na FA STU, pôvodne na katedre kultúrnych stavieb najprv ako výskumný pracovník (grant VEGA 1999 – 2001) potom ako pedagogický pracovník, v súčasnosti vo funkcii profesora. Súbežne som projektoval (s J. Bahnom) rozsiahlu rekonštrukciu Univerzitnej knižnice (2000 – 2006). Záujem o teóriu architektúry pokračoval v sérii článkov pre časopis Architekt (CZ – 1997 - 1999).  V súčasnosti som si rozšíril počítačové vedomosti a zaujíma ma problém ich plnšieho použitia v architektonickom navrhovaní. 

ZÍSKANÉ OCENENIA 

ŠIMKOVIČ, Vladimír (50%)– BAHNA, Ján(50%): Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave, 2002 – 2006, náklad 500,0 mil. Sk [ 2/0 ]

ŠIMKOVIČ, Vladimír – BAHNA, Ján: nominácia na cenu Dušana Jurkoviča 2005

ŠIMKOVIČ, Vladimír – BAHNA, Ján: Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy – stavebnému dielu Multifunkčné kultúrne  a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave,11. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „Stavba roka 2005“

ŠIMKOVIČ, V.: list ministra kultúry R. Chmela za realizáciu diela Multifunkčné kultúrne  a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave

ASISTENTI

Ing. arch. M. Kurajda

vzdelanie

FA STU Bratislava 

FA VUT Brno - ateliér Kristek/Sedlák

prax

Chybík Krištof architects

GRAU - www.grau.sk 

Ing. arch. J. Filípková

vzdelanie

FA STU Bratislava 

FA URL Barcelona

prax

Compass

GRAU - www.grau.sk 

Ing. arch. K. Vnučko

vzdelanie

FA STU Bratislava 

Bauhaus - Universität Weimar

prax

Beionde

Pantograph - www.pantograph.sk 

EXTERNÍ KONZULTANTI

Ing. arch. A. Olah

vzdelanie

FA STU Bratislava 

Fakulta za architekturo Ljublana

Universidade Ulusiada Lisabon

prax

Plusminus architects

GRAU - www.grau.sk 

Ing. arch. P. Lényi

vzdelanie

FA STU Bratislava

prax

2021 architekti - www.2021.sk 

Mgr. art. Ing. arch. O. Kurek

vzdelanie

FA STU Bratislava 

Katedra architektonickej tvorby VŠVU

prax

What architects - www.what.sk