Prejsť na obsah
Ateliér Šíp /Varga

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Architekt a pedagóg. Štúdium architektúry ukončil na Fakulte architektúry STU v Bratislave v roku 2001. Pôsobí paralelne v architektonickej praxi, pedagogike a aplikovanom výskume, pričom hľadá možné presahy týchto troch sfér. Od roku 2003 pracoval na Katedre experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby na Fakulte architektúry v Bratislave. Od roku 2010 pracuje na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU. V rámci architektonickej praxi pracuje v ateliéri VPÚ-Letkonzult od skončenia štúdia. V oblasti výskumu sa zaoberá drevenými stavebnými konštrukciami, ich novými formami a možnosťami dreva ako stavebného materiálu.

Výber z portfólia (2009 - 2019):

.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Architekt a pedagóg. Štúdium architektúry ukončil na Fakulte architektúry STU v Bratislave v roku 2007. Pôsobí paralelne v architektonickej praxi, pedagogike a aplikovanom výskume, pričom hľadá možné presahy týchto troch sfér. Od roku 2010 pracuje na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU a v architektonickom ateliéri coolstock, ktorý spoluzakladal v roku 2012. V oblasti výskumu sa zaoberá udržateľnou architektúrou, analýzou jej možných foriem a architektonického výrazu, ale tiež širšími súvislosťami pojmu udržateľnosť, najmä s presahom do kultúrnej sféry. Píše o architektúre, pravidelne publikuje v odborných periodikách. Je spoluautorom publikácií Rukoväť udržateľnej architektúry, Solárne mestá a knihy East Side Architecture – Súčasná architektúra na východe Slovenska a editor knihy Vzdelávanie architekta na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

www.coolstock.sk

.

Výber z portfólia (2012 - 2019):

Pavilón sektov HubertStavať a búrať

Interiér bytu "Pri mýte"Kniha Vzdelávanie architekta na FA STU

Rodinný dom v Jasenovej