Prejsť na obsah
Ateliér - Vitková / Špaček

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Ľubica Vitková je docentkou na Fakulty architektúry STU v Bratislave, na Ústave urbanizmu a územného plánovania, ktorej je aj absolventkou v odbore urbanizmus a územné plánovanie. Po ukončení štúdia pôsobila ako samostatný projektant v praxi a následne na Útvare hlavného architekta v Bratislave. Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na oblasť urbanistickej tvorby a efektívnosti urbanistických štruktúr. Je riešiteľkou 2 desiatok výskumných a edukačných projektov. Je autorizovanou architektkou. Realizovala desiatky územných plánov, urbanisticko-architektonických štúdií. Úspešne sa zúčastnila rady  urbanisticko-architektonických súťažiach.

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

 

Robert Špaček sa vedecky a pedagogicky zameriava na výskum vzťahu architektúry a prostredia, urbánnej slušnosti, demokracie verejných priestorov, problematike mesta ako celku. Knižné publikácie z ostatného obdobia zahŕňajú: Efektívne bývanie, Rukoväť udržateľnej architektúry. Za svoju prácu dostal viacero ocenení, najvýznamnejšie: Strieborná medaila technickej univerzity v Košiciach, 2002, Medaila prof. Chrobáka SvF STU, 2002, Medaila mesta Banská Štiavnica, 2002, Medaila prof. Havelku ÚSTARCH SAV, 2003, Medaila FA STU Emila Belluša, 2007, Plaketa STU 2012, Ocenenie rektora STU profesor roka, 2007, 2012, Medaila STU 2017.


Asistenti

Ing.arch. Ján Legény, PhD.

Ing.arch. Peter Morgenstein, PhD.

Ing.arch. Katarína Smatanová, PhD.

Ing.arch. Zuzana Suchánková, PhD. 


Post-dok a doktorandi
: Ing.arch. Ivan Siláči, PhD., Ing.arch. Dominika Štrbíková, Ing.arch. Marek LuleyOdborné konzultácie 
Ekologicky viazaná tvorba: prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
Krajinná architektúra: Ing. Eva Dvončová
Programovanie, skript: Ing. arch. Roman Hajtmánek 
Adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu: Mgr. Eva Streberová, PhD. Kritiky - pozvaní hostia
 
prof. Ing. arch. J. Keppl, PhD. - ekologicky viazaná tvorba 
Ing. arch. Ingrid Konrad, PhD. - hlavná architektka mesta Bratislava 
Ing. arch. Zuzana Hudeková, PhD. - expert na adaptáciu na klimatické zmeny, OZ REC Bratislava 
Ing. arch. Zora Pauliniová - Metropolitný inštitút Bratislava 
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová - starostka Staré mesto Bratislava