Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

PARTIZÁNSKE – BAŤOVANY „IDEÁLNE MESTO“ BEZ IDEÁLOV?


Baťovany vznikli ako zhmotnenie dobových úvah o ideálnom meste, ktorým 20. storočie mimoriadne prialo. Do budúcnosti zahľadení moderní architekti a urbanisti celé storočie produkovali vízie lepšieho sveta. Poprední predstavitelia európskej avantgardy navrhovali nové modely ľudských sídel. Tieto mali vznikať z jediného opodstatneného dôvodu, ktorým bola priemyselná výroba a jej vzťah k ostatným funkčným zložkám sídla. Ideálne mesto bolo v predstavách modernistov rozdelené na samostatné funkčné celky vyhradené pre funkciu práce, bývania či rekreácie. Tak sa mal odstrániť negatívny vplyv výroby na bývanie či zabezpečiť nerušený oddych po práci. Úsilie architektov však smerovalo ďalej k sociálnym aspektom v meste, k ozdraveniu vzťahov v spoločnosti, k modelovaniu lepšieho života moderného človeka. Neskoršie obdobie však prinieslo viacero zásahov do pôvodnej koncepcie mesta a mnohým zmenám podľahli aj objekty pôvodnej „baťovskej“ architektúry Baťovian, vtedy však už známejších pod názvom Partizánske. Mesto Partizánske má 10 kultúrnych pamiatok, avšak nie je pamiatkovou rezerváciou, resp. pamiatkovou zónou.


ZADANIA ZS 2019/2020

Cieľom jednotlivých zadaní bude prinavrátiť pôvodný charakter výnimočného mesta Partizánske - Baťovany s ohľadom na pamiatkové hodnoty objektov, urbanistickú koncepciu a možné intervencie verejných priestorov v sídle.


Študenti ročníkov 04, 05, 06 môžu okrem ponúkaných tém riešiť aj súťaže, ktoré sú tematicky orientované na charakteristiku ateliéru.

Momentálne ja aktuálna študentská súťaž Xella : https://www.ytong.sk/vysokoskolska-sutaz-ytong.php

P/REZIDENTSKÁ REZIDENCIA
Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne

 • Zadanie je vhodné pre 4. a 6. ročník (04 / 1_AN7M5_AU a  06 / 2_AT3_A)


04 / 1_AN7M5_AU

Ateliér navrhovania/Pamiatková obnova/novotvar v historickom prostredí mesta Partizánske-Baťovany

 • Partizánske – Baťovany: „Ideálne mesto“ bez ideálov?
  architektonická štúdia revitalizácie vybraného objektu vo vzácnom urbanistickom prostredí, s dôrazom na zachovanie pamiatkových hodnôt
 • revitalizácia/adaptácia funkcie
  typ "Dvojdomok AD" / Type "Semi-detached House AD"
  ulice Slovanská, Štúrova, kpt. Nálepku, Rooseveltova
 • typ bytový dom, Námestie SNP 21 - 75, Stavebné oddelenie spoločnosti Baťa


05 / 2_AT1_AU

Ateliér I - urbanistická tvorba / urbanistická štúdia rozvoja mesta Partizánske-Baťovany

 • štúdia revitalizácie Námestia SNP v Partizánskom-Baťovanoch - návrh revitalizácie verejného priestoru, overenie možnosti zapojenia existujúcej výškovej budovy do fungovania námestia
 • urbanistická štúdia vybraného územia v Partizánskom-Baťovanoch - prepojenie industriálnej časti s obchodnou a obytnou časťou, revitalizácia verejného priestoru


06 / 2_AT3_A

Ateliér III - architektonická tvorba / Partizánske-Baťovany - ideálne mesto, architektonicko-urbanistická štúdia vybraného územia mesta

 • architektonicko-urbanistická štúdia a analýzy mesta Partizánske-Baťovany, pomocou ktorých vznikne manuál ako zaobchádzať s urbanistickým unikátom a architektúrou jeho jednotlivých objektov