Prejsť na obsah
Data[LAB]

Súčasným svetom prešla vlna digitalizácie meniaca náš životný priestor od základov. Nový fenomén, ktorý sme odteraz nepoznali, sú digitálne dáta. Všadeprítomný mrak informácií, do ktorého sa neustále pripájame a ktorý sa hekticky vyvíja množstvom rôznorodých smerov.

Ateliér Data[LAB] je platforma skúmajúca úlohu dát v architektonickom navrhovaní a myslení. Zameriava sa na výskum a výučbu súčasných architektonických postupov s využitím digitálnych výpočtových technológií. Študentom sprostredkuje najnovšie trendy v prístupe k architektúre či už v praktickej, ale aj na teoretickej úrovni. Cieľom je pripraviť študentov na nové výzvy, ktorými budú vo svojej budúcej profesii, čeliť. Rozšíriť im možnosti uplatnenia sa v dobe, v ktorej budú dáta a práca s nimi rozhodujúce pre úspech.

Zdroj: Simona Rusnačková, LS_2019

 

Ponúkame dve možnosti práce v ateliéry:

Základný kurz

Predpokladá, že študent si vyberie ateliér na jeden semester počas svojho štúdia na škole. Výučba umožní rozšíriť nástroje tradičnej architektúry o digitálne postupy. Ide o komplexnejšie hľadanie formy, simulácie environmentálnych vplyvov na hmotu a použitie digitálnych nástrojov pri tvorení dokumentácie a 3D modelov. Dôraz sa bude klásť na zvládnutie práce s počítačom, okrem návrhu aj v prezentáciách a vizualizáciách.

Výpočtový architekt

Študenti sú oboznámení s problematikou výpočtového navrhovania v rozsahu Základný kurz. Cieľom je vytvárať experimentálne projekty posúvajúce ideové a technologické hranice architektonického myslenia a navrhovania. Dôraz bude kladený na teoretickú prípravu koncepcie architektúry. Na podporu prístupu bude prednášaný Seminár: Súčasné experimentálne postupy v architektúre. (Pernecký, Uhrík) otvorený pre všetkých študentov.


Vedúci ateliéru:

Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

martin.uhrik@stuba.sk

 

Asistenti:

Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Ivan Kulifaj

 

Spolupráca:

Ing. arch. Viliam Zajíček, MArch. Marek Lüley, Ing. arch. Ján Pernecký, Ing. arch. Tomáš Tholt, rese-arch

 

// Vertikálne ateliéry [X]