Prejsť na obsah
Data[LAB]

Teplota stúpa, klíma na Slovensku sa mení. Presúvame sa do subtropického pásma kde je základnou kvalitou architektonických priestoru tieň. Hľadanie tieňa 24 hodín 365 dní v roku bude základným parametrom výskumu, ktorého výstup budú architektonické objekty optimalizované na čo najväčšiu bioklimatickú pohodu.

Formálne budeme používať nástroje vychádzajúce z voxelovej logiky. Voxel: Ľubovoľný diskrétny prvok obsahujúci troj-dimenzionálnu informáciu. Voxel je rozšíreným 3D ekvivalentom pixelu, teda bodu v rovine.

Je možné rozhodnúť sa pre jednu z mierok výskumu:

1:5000

návrh vzťahov urbánnych štruktúr na základe svetla a tieňa. Skúmanie synergickej koexistencie hmôt a prírodných prvkov pri návrhu urbanistickej štruktúry mestskej štvrte. Problém mestských tepelných ostrovov a ich riešenie rozmiestnením hmôt poprípade návrhom nových tieniacich štruktúr v merítku urbanistického návrhu zóny sú hlavné línie výskumu urbanistických štruktúr Shadowland.

Územie: Nesto - nový development na Kopčianskej ulici. / Vlastný výber

1:50

Mierka objektu a malého súboru objektov. Úlohou je navrhnúť objekt s digitálne optimalizovanou formou, ktorá ponúka maximálny tepelný komfort 24h365d bez použitia technologický TZP. Otázky reaktívnosti architektúry, jej zmeny v čase, možného samo tienenia, symbiotickej spolupráce štruktúr budú kľúčové pri návrhu. Voľba funkčnej náplne by mala obsahovať prvok bývania, ktoré nám umožní vyhodnotiť experiment oproti štandardným riešeniam.

Miesto: vlastný výber / súťaž

Súťaže: https://lakareacts.com/

              https://beebreeders.com/architecturecompetitions/microhome2019

 

PS: Minimum programovania maximum zábavy.