Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher

Ateliér Schleicher je zameraný na riešenie jedného ťažiskového zadania v rôznych úrovniach problematiky prispôsobenej náplni dielčích ateliérov, ktoré sú súčasťou vertikálneho ateliéru (4., 5. a 6.r.).


Obrazne vyjadrené, ide o riešenie konkrétneho veľkého zadania od A-Z, t.j. od riešenia filozofie návrhu, práce s charakterom riešeného územia a miesta, spracovania celku v urbanistickej rovine v prípade takto zameraných ateliérov (5., 6.r.), cez riešenie architektonických objektov, až po architektonický detail v prípade architektonicky zameraných ateliérov (4., 5., 6.r.). Benefitom vertikálneho ateliéru je prepojenie práce jednotlivých ročníkov a rôznych levelov a mierok riešenia na jednom konkrétnom zadaní a mieste, čo umožňuje zapájanie sa do diskusie a sledovanie riešení medzi študentmi naprieč vertikálnym ateliérom napriek tomu, že priamo neriešia vlastné ateliérové zadanie v danom rozsahu (napr. sledovanie urbanistického riešenia pri architektonicky orientovanom ateliéri a naopak).

Ateliér Schleicher vychádza z dlhodobej pedagogickej činnosti vedúceho ateliéru a skúseností z architektonickej praxe prenesených na pôdu Fakulty architektúry. Študenti pod vedením doc. Schleichera sú pravidelne nominovaní a oceňovaní v študentských súťažiach (Cena prof. Karfíka, CHEDDAR, Cena ABF Slovakia, Cena prof. Lacka). 


Zoznam prijatých študentov

 1.  Karolína Bujdáková (4.ročník)
 2.  Barbora Danajová (4.ročník)
 3. Martina Dillingerová (4.ročník)
 4. Lukáš Gombarčík (4.ročník)
 5. Ivona Hroncová (4.ročník)
 6. Júlia Krupová (4.ročník)
 7. Kristína Demeterová (5.ročník)
 8. Lenka Kavuljaková (5.ročník)
 9. Michal Pajerský  (5.ročník)
 10. Lucia Radová (5.ročník)
 11. Karolina Sventeková (5.ročník)
 12. Angelika Majerníková (6.ročník)
 13. Michal Púpava (6.ročník)
 14. Michal Souček (6.ročník)

 

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)