Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Kolektív autorov: INTERIÉR,

Vydavateľstvo STU BA, 2003, ISBN 80- 227-1866-1, 190 str.

 


KOTRADYOVÁ Veronika a kol.: Dizajn nábytku

Vydavateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3006-8, 284 str.

 


Vinárčiková Jana: Mestský interiér a jeho prvky,

Vydavateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3222-2,

Monografie

 

Vinárčiková, Jana: Súčasný obytný interiér. Bratislava : Jaga, 2001. 263 s. ISBN 80-88905-23-0

Dizertačné práce (prezenčne zapožičať v knižnici FA)

 

Hronský, Michal C.: Dizajn a interiérová tvorba. Dizertačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 1999, 111 s.

Daniel, Peter: Papier a nábytková tvorba. Dizertačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2000, 101 s.

Jakubčínová, Erika: Základné výtvarné činitele interiérovej tvorby – FARBA. Dizertačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2002, 88 s.

Janáková, Oľga: Architektúra interiéru – vzťah architektúry a interiéru. Dizertačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2005, 152 s.

Kránerová, Silvia: Inteligentný interiér. Dizertačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2007, 135 s.

Kočlík, Dušan: Verejný interiér a multimédiá. Dizertačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2009, 79 s.

 

Habilitačné práce:

 

PETELEN, Ivan: Interiérová tvorba a design. Habilitačná práca so súborom prác. Bratislava : FA STU V Bratislave, 1992, A3-  nestr.

LICHARDOVÁ, Viera: Architektúra svetla. Habilitačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 1995, 57 s.

VINÁRČIKOVÁ, Jana: Skôr, ako vstúpime do interiéru. Parter objektov a jeho prvky. Habilitačná práca. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2004, 112 s.

HRONSKÝ, Michal C.: Stavebný interiér /súčasť habilitačnej práce/. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2007, 54 s.

HRONSKÝ, Michal C.: Súbor uskutočnených prác – stavebný interiér. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2006 – nestr.

DANIEL, Peter: Materiály a povrchy. Bratislava : FA STU v Bratislave, 2008

 

Pozn.: V Knižnici FA STU v Bratislave je možné študovať i staršie kandidátske dizertačné práce a habilitačné práce pracovníkov, resp. bývalých pracovníkov ÚIV.

 

Zborníky:

 

Detail v mestskom interiéri. Zborník prednášok pri príležitosti vedeckej konferencie konanej     7. 11. 2005 na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TU Zvolen.

 

Zborník modelových riešení – Inovatívne formy riešení mestského interiéru v inovovaných podmienkach súčasnosti. STU v Bratislave, 2005 – 2007

 

Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov. Zborník prednášok vydaný pri príležitosti odbornej konferencie. 27. 10. 2005, 6. ročník výstavy o kultúre bývania:

Stavba – Dom – Nábytok, Výstavisko TMM Trenčín.

 

Mestský interiér. Formy a možnosti inovácie v mestskom interiéri. Zborník prednášok z vedeckej konferencie, 27. – 28. november 2006. Bratislava, STU v Bratislave

 

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>