Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prosíme o zvýšenú opatrnosť, v priestoroch budovy FAD STU prebieha rekonštrukcia!

Vstup do priestorov knižnice možný len pri dodržaní platných preventívnych opatrení.

 

Otváracie hodiny Knižnice FAD od 6.9.2021 

NOVÉ Akvizícia literatúry z projektu FPU NOVÉ


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD                                      EN

Námestie slobody 19, prízemie, č.d.52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220, 0918 / 665 025
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329
 

Virtuálna knižnica
             STU

 

Aktuálne webináre

23.9.2021 o 10:00 - Začnite svoj akademický rok s novým Web of Science a ďalšími dôležitými nástrojmi pre výskumníkov

28.9.2021 o 10:00 - Open Science, Scopus and SciVal

28.9.-7.10.2021 - séria tréningových školení pre používateľov databázy IEEE

5.10.2021 o 10:00 - Scopus Content Selection: Procedures and policies

8.10.2021 o 12:30 - If You Know - The Relevancy of Using Web Discovery Service for Academic

12.10.2021 o 10:00 - Saving time and effort with ScienceDirect

13.10.2021 o 15:00 - Seznamte se: Writefull - nástroj pro vaše odborné texty v angličtině

21.10.2021 od 15:00 do 17:00 - Summon Customer Day (London)

25.10.2021 o 11:00 - Knovel and Engineering Village for Engineering Education

NOVÉ Akvizícia literatúry z projektu FPU NOVÉ

Knižnica FAD v rámci projektu FPU č. 20-514-04146 „Akvizícia literatúry do fondu Knižnice Fakulty architektúry STU“ a na základe odporúčaní pedagógov fakulty zakúpila cez 400 exemplárov publikácií z oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia.

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Júl 2021:

 

Aktuality a správy:

- nový dizajn periodika PROJEKT NOVÉ

- texty pedagógov FAD dostupné online - podstránka Fulltexty

- El. verzie časopisov na internete: slovenské / české

- databáza DETAIL inspiration znova dostupná!

- výber z databáz STU - EIZ, WoS a Scopus

- Writefull Full Edit - ďalšia generácia nástroja na korektúru odborné angličtiny

- Journal Finder - pomocník pre publikovanie

- Knovel Browser Extension pre Google a Bing

- The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.