Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Otváracie hodiny Knižnice FAD od 5.10.2020.

 

- prístupy k elektronickým informačným zdrojom a časopisom z domu, aktuálne webináre a online semináre

- evidencia publikačnej činnosti a ohlasov a evidencia umeleckej činnosti

 


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU

Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220
E-mail: kniznica@fa.stuba.sk 

Sigla knižnice: BA 329               About the Library (EN)

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Október 2020:

    

  Aktuálne webináre:

  1.-31.10.2020 - Archtober 2020

  22.10.2020 o 11:00 - Planning your Research to Publish in High Impact Journals

  19.-23.10.2020, 13:00 - 13:30 - Understanding Open Access: Týždeň otvoreného prístupu 2020 Charlesworth Author Services

   

  Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.