Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica Fakulty architektúry STU

Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220
E-mail: kniznica@fa.stuba.sk

Sigla knižnice: BA 329  

 

NOVÉ PUBLIKÁCIE VO FONDE KNIŽNICE FA

Január 2020:      

Knižnica so študovňou:

Pondelok – štvrtok                 8:30 - 18:00 hod.
Piatok                                       8:30 - 14:00 hod.

Samostatná študovňa: 

  Pondelok – štvrtok                8:00 - 18:00 hod.
  Piatok                                      8:00 - 14:00 hod.

   

                              

   

  Knižnica Fakulty architektúry STU je akademickou knižnicou, špecializovanou na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Je pracoviskom, kde sa centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačná a umelecká činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.