Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Knižnica Fakulty architektúry je do odvolania zatvorená.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

- vrátenie literatúry do knižnice a potvrdenie o vrátení kníh pre končiace ročníky

- poskytované služby Knižnice FA a prístupy k elektronickým informačným zdrojom a časopisom z domu

- evidencia publikačnej činnosti a ohlasov a evidencia umeleckej činnosti

 


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica Fakulty architektúry STU

Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220
E-mail: kniznica@fa.stuba.sk 

Sigla knižnice: BA 329  

 

 About the Library (EN)      

  

NOVÉ PUBLIKÁCIE VO FONDE 

- Marec 2020:    

        

  Knižnica so študovňou:

   Pondelok – štvrtok  8:30 - 18:00 hod.

   Piatok  8:30 - 14:00 hod.

    

   Samostatná študovňa: 

   Pondelok – štvrtok  8:00 - 18:00 hod.

   Piatok  8:00 - 14:00 hod.

    

   Aktuality:

   28.-29.5.2020 09:00 Prague City Data Congress 2020

   1.6.2020 13:00 Writing a great cover letter

   2.6.2020 13:00 The submission: Tips and tricks

   3.6.2020 13:00 Selecting reviewers: Tips and tricks

   4.6.2020 09:00 Inšpekcia práce na stavbe

   4.6.2020 13:00 Talking to your editor: A huge opportunity

   5.6.2020 13:00 Papers get rejected

   Akademická knižnica Fakulty architektúry STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FA centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.