Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD je z dôvodu protiepidemických opatrení zatvorená do 7.2.2021.

 

Služby Knižnice Fakulty architektúry a dizajnu STU počas zatvorenia

 

STN normy - momentálne dostupné na 2 PC v priestoroch knižnice

- ak potrebujete súrne prístup k normám, píšte na knižnica.fad@stuba.sk alebo volajte 0918 / 665 025


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD

Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329

 

                                     About the Library (EN)             

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Január 2021:

    

Aktuálne webináre

25.-29.1.2021 o 13:00 - Writing Competitive Grant Proposals

27.1.2021 o 20:00 - Fire-rated Expansion Joints: Employing Best Practices + Avoiding Field Problems

27.1.2021 o 20:00 - Integral Sheathing Solutions for Multi Family Projects

28.1.2021 o 11.00 - New functionalities in Scopus

 

Zaujímavé linky:

The Innovation Conference dostupná online

The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.