Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU je od 25.11.2021 do odvolania zatvorená.

 

Služby Knižnice FAD od 25.11.2021 (LOCKDOWN) do začiatku LS 2021/2022

 

NOVÉ

- dočasný prístup do kolekcie e-bookov World Scientific (do 31.1.2022)

- STU má prístup k službe Writefull (do 31.12.2022)

- prístup k STN normám pre študentov STU (do 3.6.2022)

- krátke návody: služby knižnice, vyhľadávanie v katalógu a v EIZ STU


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD                             EN

Námestie slobody 19, prízemie vpravo
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220, 0918 / 665 025
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329
 

Virtuálna knižnica
             STU

 

Zaujímavé zdroje a aktuality:

- nový dizajn periodika PROJEKT - číslo 4/2021

- Journal Finder - pomocník pre publikovanie

- The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

- Fulltexty - online dostupné texty pedagógov FAD

- databáza DETAIL inspiration znova dostupná!

NOVÉ Akvizícia literatúry z projektu FPU

Knižnica FAD v rámci projektu FPU č. 20-514-04146 „Akvizícia literatúry do fondu Knižnice Fakulty architektúry STU“ a na základe odporúčaní pedagógov fakulty zakúpila cez 400 exemplárov publikácií z oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia.

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- December 2021:

 

 

Aktuálne webináre

- 13.1.2022 o 15:00 - Web of Science Essentials

- 19.1.2022 o 16:00 - What’s New with Summon

- 26.1.2022 o 10:00 - Clarivate v životnom cykle inovácií

 

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.