Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD od 21.4.2021 znova otvorená v skrátenej forme otváracích hodín

!!! Výpožičná lehota literatúry bola predĺžená do 2.7.2021 !!!

 

Vstup do knižnice a študovne možný len s respirátorom a pri dodržiavaní platných preventívnych opatrení. 


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD

Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329

 

       About the Library (EN)             

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Máj 2021:

   

 

Zdroje dostupné z domu:

- STN normy sprístupnené pre študentov STU

- databáza DETAIL inspiration znova dostupná!

- výber z databáz STU - EIZ, WoS a Scopus

- texty pedagógov z pracovísk FAD dostupné online - podstránka Fulltexty

- Elektronické verzie časopisov čiastočne dostupné na internete: slovenské / české

 

Aktuálne webináre

4.–24.5.2021 o 13:00-13:20 - How to write and structure your academic article for publication

18.5.2021, 25.5.2021 a 1.6.2021 o 11:00 - Professional Peer-review

20.5.2021 - Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

21.5.2021 o 9.30 - Čtení je učení

4.6.2021 o 9.30 - Není všechno zlato, co se třpytí

9.-11.6.2021 - Konferencia ENR FutureTech

10.6.2021 o 11:00 - Useful functions in Scopus

 

Zaujímavé linky a správy:

- Skúšobný prístup k časopisu New England Journal of Medicine NOVÉ

- Knovel Browser Extension pre Google a Bing NOVÉ

- Archív webinárov Viewpoint

- Journal Finder - pomocník pre vyhľadávanie vhodného časopisu pre publikovanie

- The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

- Bay Window Tower House by Takaaki Fuji + Yuko Fuji Architecture

- Bienále architektúry v Benátkach 2021

- Anglická kvalifikácia architektov nie je platná v EÚ

- Continuing Education: Design for Neurodiversity

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.