Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prosíme o zvýšenú opatrnosť, v priestoroch budovy FAD STU prebieha rekonštrukcia!

Vstup do priestorov knižnice možný len pri dodržaní platných preventívnych opatrení.

 

Otváracie hodiny Knižnice FAD počas leta 2021 


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD                                 EN

Námestie slobody 19, prízemie, č.d.52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220, 0918 / 665 025
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329
 

Virtuálna knižnica
             STU

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Júl 2021:

Aktuálne webináre

29.7.2021 o 17:00 – What We’ve Learned From the Pandemic: Key Strategies for Summon Customers

30. 7. 2021 o 12:30 - If You Know - The Power of Ebooks and their Utility in Academic Works

 

Aktuality a správy:

- texty pedagógov FAD dostupné online - podstránka Fulltexty

- El. verzie časopisov na internete: slovenské / české

- databáza DETAIL inspiration znova dostupná!

- výber z databáz STU - EIZ, WoS a Scopus

- Journal Finder - pomocník pre publikovanie

- Knovel Browser Extension pre Google a Bing

- The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.