Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

   Uzávierka: 18.10.2021

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-1a-2021/

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 11.10.2021. 

Bližšie informácie:
Juraj Paučula
projektový manažér
tel.: 0910 979 692 
č. dverí: 115

   Uzávierka: 11.11.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. 

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2021.html

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 1.11.2021. 

Bližšie informácie:

Martina Uhríková, 0915 929 111

    Uzávierka: 8.11.2021

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 29.10.2021.