Prejsť na obsah
Ateliér zelenej architektúry

V Ateliéri zelenej architektúry pristupujeme k témam udržateľnej výstavby inovatívne, no v nadväznosti na tradíciu ÚEEA a s dôrazom na metodickú, nie typologickú rovinu: v zadaniach predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti (či až urbanistický súbor v spolupráci s kolegami z Ústavu urbanizmu), no dôraz kladieme nielen na kvalitu architektonického konceptu a zmysluplnosť riešenia, ale aj na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu a na jej prispôsobiteľnosťmeniacim sa podmienkam.

Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť aj z konkrétnych požiadaviek praxe, v prvom rade však mienime  pokračovať v intenzívnom zapájaní sa do medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru, v ktorých dosahovali naši študenti významné úspechy (viď Galériu). Budeme sa snažiť o spoločnú tému zadania pre všetkých študentov, no pre rôzne ročníky (a "ateliéry" ako predmety) budeme mať odlišné požiadavky na finálny projekt a hoci zadania budú individuálne, predpokladáme spoluprácu medzi študentami a tímového ducha v ateliéri - veríme, že ho dokážeme podporiť a udržať. Navrhované témy môžu byť zväčša riešené v letnom aj v zimnom semestri, ich konkrétnu voľbu upravíme podľa záujmu študentov.

Navrhované témy zadaní Ateliéru zelenej architektúry 

Sustainable Construction Development Park

Ťažiskovým zadaním pre náš ateliér bude veľká medzinárodná súťaž Multicomfort House Student Contest, ktorá bude mať v tomto roku zaujímavú tému - fragment štvrte Saint-Denis v Paríži. Tradične tu rátame aj s riešením urbanistického konceptu (v prípade zápisu urbanistického ateliéru budme pri konzultáciách spolupracovať s prof. Ľ. Vitkovou), predmetom architektonického návrhu má byť Sustainable Construction Development Park - kombinácia obytnej, edukačnej a rekreačnej funkcie (plus obnovy historického objektu) na západnom okraji štvrte, v rozsahu ideálnom pre širšiu spoluprácu v ateliéri. Zatiaľ je k dispozícii len predbežný návrh témy, zadanie spresníme po oficiálnom publikovaní súťažných podmienok a vzhľadom k jeho rozsahu predpokladáme istú deľbu práce.

Draft zadania súťaže MCSC
  

proHolz Student Trophy

Pre niekoľkých študentov je otvorená aj možnosť riešiť ateliérový projekt na základe súťažných podmienok proHolz Student Trophy 2020 (v spolupráci so študentmi SvF a Ing. Sandanusom) - ide o nadstavbu troch obytných domov zo 60-tych rokov vo Viedni s využitím dreva (či kompozitov na jeho báze) pre inovatívne riešenia. Zadanie je komorné (podklady tu), ale s predpokladom detailného doriešenia konceptu.

proHolz
 

Green District

Zaujímavé výsledky sme v minulosti dosahovali v súťaži Český soběstační dům, aktuálne zadanie sa týka okrsku Green District (fáza 10 a 11 v rámci projektu Nová Valcha pri Plzni) - udržateľnosť je tu riešená na úrovni súboru bytových a rodinných domov, ťažiskom zadania je "smart" riešenie okrsku, účelné využitie fotovoltiky na budovách a nakladanie s vodou zlepšujúce mikroklímu (kvalitný architektonický koncept považujme za samozrejmosť). Otvorená je možnosť neskoršej spolupráce pri realizácii projektu.

CSD generel
 

Workshopy a ďalšie témy

Pre oživenie skombinujeme prácu na ateliérových zadaniach a krátke workshopy v rámci ateliéru - prvý z nich bude o riešení bývania pre ľudí odkázaných na sociálne služby (ako súčasť projektu o deinštitucionalizácii DSS, v spolupráci s doc. Rollovou), ďalšie pripravíme ad-hoc podľa aktuálnych tém praxe či podľa potrieb výučby. Pokiaľ ide o ďalšie témy, nebránime sa ani zadaniam vyplývajúcim z požiadaviek praxe (napríklad "dospelé" architektonické súťaže či spolupráca s mestom)...

Pre študentov bakalárskeho stupňa máme v zálohe súťaž XELLA /YTONG - riešenie prezidentskej vily v Bratislave (v tomto ateliéri samozrejme s dôrazom na demonštratívnu udržateľnosť architektúry, nielen na reprezentatívnosť),

Zaujala nás tiež súťaž na riešenie modulárneho bývania Plugin Housing Challenge - má za cieľ navrhnúť cenovo dostupné bývanie  v mestskej zástavbe: bytové jednotky pre jedného až dvoch ľudí (25-70 m2) v komplexe zloženom z 80-100 jednotiek, pročom hlavné parametre sú modularita, cenová dostupnosť, optimalizácia a flexibilita. Viac viď prezentáciu - ide o komornejšiu tému, možno ju spojíme s niektorým workshopom...  

Modulárna architektúra

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt