Prejsť na obsah
Ateliér zelenej architektúry

LS 2019/2020 (Ing.): Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Vybraný objekt - novostaba či obnova (DP, AT-II, AT-III, prípadne ako zóna AT-I)
...podrobnejšie tu  >>>

Prihlasovanie po 14.2.2020: napíšte na henrich.pifko@stuba.sk ...
 

Zadanie Bazová

 

LS 2019/2020 (Bc.-A): Komunitné centrum v MIC Bazová
Novostavba v prostredí "brownfieldu" - rovnaká lokalita ako zadanie AT-II a DP.
...podrobnejšie tu  >>>

LS 2019/2020 (Bc.-U): Riešenie verejného priestoru v bloku Bazová
Nové verejné priestory na území "brownfieldu" - rovnaká lokalita ako AT-II a DP.
...podrobnejšie tu  >>>

Prihlasovanie po 14.2.2020: napíšte na henrich.pifko@stuba.sk ... 
 
 

Archív starších zadaní >>>

Galéria >>>

 

V Ateliéri zelenej architektúry pristupujeme k témam udržateľnej výstavby inovatívne, no v nadväznosti na tradíciu ÚEEA a s dôrazom na metodickú, nie typologickú rovinu: v zadaniach predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti (či až urbanistický súbor v spolupráci s kolegami z Ústavu urbanizmu), no dôraz kladieme nielen na kvalitu architektonického konceptu a zmysluplnosť riešenia, ale aj na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu a na jej prispôsobiteľnosťmeniacim sa podmienkam.

Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť aj z konkrétnych požiadaviek praxe, v prvom rade však mienime  pokračovať v intenzívnom zapájaní sa do medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru, v ktorých dosahovali naši študenti významné úspechy (viď Galériu). Budeme sa snažiť o spoločnú tému zadania pre všetkých študentov, no pre rôzne ročníky (a "ateliéry" ako predmety) budeme mať odlišné požiadavky na finálny projekt a hoci zadania budú individuálne, predpokladáme spoluprácu medzi študentami a tímového ducha v ateliéri - veríme, že ho dokážeme podporiť a udržať. Navrhované témy môžu byť zväčša riešené v letnom aj v zimnom semestri, ich konkrétnu voľbu upravíme podľa záujmu študentov.

 

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt