Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ateliér navrhovania VIII

 : Eva Bridová
 : 4. ročník
 : Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.

 : Ateliér navrhovania VIII

 : Ján Frivaldský
 : 4. ročník
 : Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.

 

 : Ateliér navrhovania VIII

 : Matúš Blažíček
 : 4. ročník
 : Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.

 : Ateliér navrhovania VIII

 : Tibor Baláž
 : 4. ročník
 : Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.