Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Magnetko

 : Aneta Kučíková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Boxie

 : Daniela Alföldiová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : carGO

 : Frederika Krištofová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Walumin

 : Hana Rehorčíková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Costo

 : Jazmína Martinková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Juliána Havrlentová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Lenka Gregová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Lucia Krnčanová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Natália Poláčková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Ondrej Ferianec
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Patrik Rósza
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Patrik Šprtka
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

 : Úložný systém

 : Peter Kotún
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.