Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na pracovné miesta odborných asistentov pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus na Ústav architektúry I (podrobnosti tu) a na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta pre študijný odbor Dizajn - zameranie fotografia  (podrobnosti tu).